EFM32WG_DMA_BitFieldsDevices

Macros

#define _DMA_ALTCTRLBASE_ALTCTRLBASE_DEFAULT 0x00000100UL
#define _DMA_ALTCTRLBASE_ALTCTRLBASE_MASK 0xFFFFFFFFUL
#define _DMA_ALTCTRLBASE_ALTCTRLBASE_SHIFT 0
#define _DMA_ALTCTRLBASE_MASK 0xFFFFFFFFUL
#define _DMA_ALTCTRLBASE_RESETVALUE 0x00000100UL
#define _DMA_CH_CTRL_MASK 0x003F000FUL
#define _DMA_CH_CTRL_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_ADC0SCAN 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_ADC0SINGLE 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_AESDATARD 0x00000002UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_AESDATAWR 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_AESKEYWR 0x00000003UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_AESXORDATAWR 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_DAC0CH0 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_DAC0CH1 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_EBIDDEMPTY 0x00000003UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_EBIPXL0EMPTY 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_EBIPXL1EMPTY 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_EBIPXLFULL 0x00000002UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_I2C0RXDATAV 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_I2C0TXBL 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_I2C1RXDATAV 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_I2C1TXBL 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LESENSEBUFDATAV 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART0RXDATAV 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART0TXBL 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART0TXEMPTY 0x00000002UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART1RXDATAV 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART1TXBL 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART1TXEMPTY 0x00000002UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_MASK 0xFUL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_MSCWDATA 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_SHIFT 0
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER0CC0 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER0CC1 0x00000002UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER0CC2 0x00000003UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER0UFOF 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER1CC0 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER1CC1 0x00000002UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER1CC2 0x00000003UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER1UFOF 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER2CC0 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER2CC1 0x00000002UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER2CC2 0x00000003UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER2UFOF 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER3CC0 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER3CC1 0x00000002UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER3CC2 0x00000003UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER3UFOF 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART0RXDATAV 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART0TXBL 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART0TXEMPTY 0x00000002UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART1RXDATAV 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART1TXBL 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART1TXEMPTY 0x00000002UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART0RXDATAV 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART0TXBL 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART0TXEMPTY 0x00000002UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1RXDATAV 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1RXDATAVRIGHT 0x00000003UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1TXBL 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1TXBLRIGHT 0x00000004UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1TXEMPTY 0x00000002UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2RXDATAV 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2RXDATAVRIGHT 0x00000003UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2TXBL 0x00000001UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2TXBLRIGHT 0x00000004UL
#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2TXEMPTY 0x00000002UL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_ADC0 0x00000008UL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_AES 0x00000031UL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_DAC0 0x0000000AUL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_EBI 0x00000033UL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_I2C0 0x00000014UL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_I2C1 0x00000015UL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_LESENSE 0x00000032UL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_LEUART0 0x00000010UL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_LEUART1 0x00000011UL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_MASK 0x3F0000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_MSC 0x00000030UL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_NONE 0x00000000UL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_SHIFT 16
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_TIMER0 0x00000018UL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_TIMER1 0x00000019UL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_TIMER2 0x0000001AUL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_TIMER3 0x0000001BUL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_UART0 0x0000002CUL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_UART1 0x0000002DUL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_USART0 0x0000000CUL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_USART1 0x0000000DUL
#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_USART2 0x0000000EUL
#define _DMA_CHALTC_CH0ALTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTC_CH0ALTC_MASK 0x1UL
#define _DMA_CHALTC_CH0ALTC_SHIFT 0
#define _DMA_CHALTC_CH10ALTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTC_CH10ALTC_MASK 0x400UL
#define _DMA_CHALTC_CH10ALTC_SHIFT 10
#define _DMA_CHALTC_CH11ALTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTC_CH11ALTC_MASK 0x800UL
#define _DMA_CHALTC_CH11ALTC_SHIFT 11
#define _DMA_CHALTC_CH1ALTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTC_CH1ALTC_MASK 0x2UL
#define _DMA_CHALTC_CH1ALTC_SHIFT 1
#define _DMA_CHALTC_CH2ALTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTC_CH2ALTC_MASK 0x4UL
#define _DMA_CHALTC_CH2ALTC_SHIFT 2
#define _DMA_CHALTC_CH3ALTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTC_CH3ALTC_MASK 0x8UL
#define _DMA_CHALTC_CH3ALTC_SHIFT 3
#define _DMA_CHALTC_CH4ALTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTC_CH4ALTC_MASK 0x10UL
#define _DMA_CHALTC_CH4ALTC_SHIFT 4
#define _DMA_CHALTC_CH5ALTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTC_CH5ALTC_MASK 0x20UL
#define _DMA_CHALTC_CH5ALTC_SHIFT 5
#define _DMA_CHALTC_CH6ALTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTC_CH6ALTC_MASK 0x40UL
#define _DMA_CHALTC_CH6ALTC_SHIFT 6
#define _DMA_CHALTC_CH7ALTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTC_CH7ALTC_MASK 0x80UL
#define _DMA_CHALTC_CH7ALTC_SHIFT 7
#define _DMA_CHALTC_CH8ALTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTC_CH8ALTC_MASK 0x100UL
#define _DMA_CHALTC_CH8ALTC_SHIFT 8
#define _DMA_CHALTC_CH9ALTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTC_CH9ALTC_MASK 0x200UL
#define _DMA_CHALTC_CH9ALTC_SHIFT 9
#define _DMA_CHALTC_MASK 0x00000FFFUL
#define _DMA_CHALTC_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTS_CH0ALTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTS_CH0ALTS_MASK 0x1UL
#define _DMA_CHALTS_CH0ALTS_SHIFT 0
#define _DMA_CHALTS_CH10ALTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTS_CH10ALTS_MASK 0x400UL
#define _DMA_CHALTS_CH10ALTS_SHIFT 10
#define _DMA_CHALTS_CH11ALTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTS_CH11ALTS_MASK 0x800UL
#define _DMA_CHALTS_CH11ALTS_SHIFT 11
#define _DMA_CHALTS_CH1ALTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTS_CH1ALTS_MASK 0x2UL
#define _DMA_CHALTS_CH1ALTS_SHIFT 1
#define _DMA_CHALTS_CH2ALTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTS_CH2ALTS_MASK 0x4UL
#define _DMA_CHALTS_CH2ALTS_SHIFT 2
#define _DMA_CHALTS_CH3ALTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTS_CH3ALTS_MASK 0x8UL
#define _DMA_CHALTS_CH3ALTS_SHIFT 3
#define _DMA_CHALTS_CH4ALTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTS_CH4ALTS_MASK 0x10UL
#define _DMA_CHALTS_CH4ALTS_SHIFT 4
#define _DMA_CHALTS_CH5ALTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTS_CH5ALTS_MASK 0x20UL
#define _DMA_CHALTS_CH5ALTS_SHIFT 5
#define _DMA_CHALTS_CH6ALTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTS_CH6ALTS_MASK 0x40UL
#define _DMA_CHALTS_CH6ALTS_SHIFT 6
#define _DMA_CHALTS_CH7ALTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTS_CH7ALTS_MASK 0x80UL
#define _DMA_CHALTS_CH7ALTS_SHIFT 7
#define _DMA_CHALTS_CH8ALTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTS_CH8ALTS_MASK 0x100UL
#define _DMA_CHALTS_CH8ALTS_SHIFT 8
#define _DMA_CHALTS_CH9ALTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHALTS_CH9ALTS_MASK 0x200UL
#define _DMA_CHALTS_CH9ALTS_SHIFT 9
#define _DMA_CHALTS_MASK 0x00000FFFUL
#define _DMA_CHALTS_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_CHENC_CH0ENC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENC_CH0ENC_MASK 0x1UL
#define _DMA_CHENC_CH0ENC_SHIFT 0
#define _DMA_CHENC_CH10ENC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENC_CH10ENC_MASK 0x400UL
#define _DMA_CHENC_CH10ENC_SHIFT 10
#define _DMA_CHENC_CH11ENC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENC_CH11ENC_MASK 0x800UL
#define _DMA_CHENC_CH11ENC_SHIFT 11
#define _DMA_CHENC_CH1ENC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENC_CH1ENC_MASK 0x2UL
#define _DMA_CHENC_CH1ENC_SHIFT 1
#define _DMA_CHENC_CH2ENC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENC_CH2ENC_MASK 0x4UL
#define _DMA_CHENC_CH2ENC_SHIFT 2
#define _DMA_CHENC_CH3ENC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENC_CH3ENC_MASK 0x8UL
#define _DMA_CHENC_CH3ENC_SHIFT 3
#define _DMA_CHENC_CH4ENC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENC_CH4ENC_MASK 0x10UL
#define _DMA_CHENC_CH4ENC_SHIFT 4
#define _DMA_CHENC_CH5ENC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENC_CH5ENC_MASK 0x20UL
#define _DMA_CHENC_CH5ENC_SHIFT 5
#define _DMA_CHENC_CH6ENC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENC_CH6ENC_MASK 0x40UL
#define _DMA_CHENC_CH6ENC_SHIFT 6
#define _DMA_CHENC_CH7ENC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENC_CH7ENC_MASK 0x80UL
#define _DMA_CHENC_CH7ENC_SHIFT 7
#define _DMA_CHENC_CH8ENC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENC_CH8ENC_MASK 0x100UL
#define _DMA_CHENC_CH8ENC_SHIFT 8
#define _DMA_CHENC_CH9ENC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENC_CH9ENC_MASK 0x200UL
#define _DMA_CHENC_CH9ENC_SHIFT 9
#define _DMA_CHENC_MASK 0x00000FFFUL
#define _DMA_CHENC_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_CHENS_CH0ENS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENS_CH0ENS_MASK 0x1UL
#define _DMA_CHENS_CH0ENS_SHIFT 0
#define _DMA_CHENS_CH10ENS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENS_CH10ENS_MASK 0x400UL
#define _DMA_CHENS_CH10ENS_SHIFT 10
#define _DMA_CHENS_CH11ENS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENS_CH11ENS_MASK 0x800UL
#define _DMA_CHENS_CH11ENS_SHIFT 11
#define _DMA_CHENS_CH1ENS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENS_CH1ENS_MASK 0x2UL
#define _DMA_CHENS_CH1ENS_SHIFT 1
#define _DMA_CHENS_CH2ENS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENS_CH2ENS_MASK 0x4UL
#define _DMA_CHENS_CH2ENS_SHIFT 2
#define _DMA_CHENS_CH3ENS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENS_CH3ENS_MASK 0x8UL
#define _DMA_CHENS_CH3ENS_SHIFT 3
#define _DMA_CHENS_CH4ENS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENS_CH4ENS_MASK 0x10UL
#define _DMA_CHENS_CH4ENS_SHIFT 4
#define _DMA_CHENS_CH5ENS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENS_CH5ENS_MASK 0x20UL
#define _DMA_CHENS_CH5ENS_SHIFT 5
#define _DMA_CHENS_CH6ENS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENS_CH6ENS_MASK 0x40UL
#define _DMA_CHENS_CH6ENS_SHIFT 6
#define _DMA_CHENS_CH7ENS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENS_CH7ENS_MASK 0x80UL
#define _DMA_CHENS_CH7ENS_SHIFT 7
#define _DMA_CHENS_CH8ENS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENS_CH8ENS_MASK 0x100UL
#define _DMA_CHENS_CH8ENS_SHIFT 8
#define _DMA_CHENS_CH9ENS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHENS_CH9ENS_MASK 0x200UL
#define _DMA_CHENS_CH9ENS_SHIFT 9
#define _DMA_CHENS_MASK 0x00000FFFUL
#define _DMA_CHENS_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIC_CH0PRIC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIC_CH0PRIC_MASK 0x1UL
#define _DMA_CHPRIC_CH0PRIC_SHIFT 0
#define _DMA_CHPRIC_CH10PRIC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIC_CH10PRIC_MASK 0x400UL
#define _DMA_CHPRIC_CH10PRIC_SHIFT 10
#define _DMA_CHPRIC_CH11PRIC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIC_CH11PRIC_MASK 0x800UL
#define _DMA_CHPRIC_CH11PRIC_SHIFT 11
#define _DMA_CHPRIC_CH1PRIC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIC_CH1PRIC_MASK 0x2UL
#define _DMA_CHPRIC_CH1PRIC_SHIFT 1
#define _DMA_CHPRIC_CH2PRIC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIC_CH2PRIC_MASK 0x4UL
#define _DMA_CHPRIC_CH2PRIC_SHIFT 2
#define _DMA_CHPRIC_CH3PRIC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIC_CH3PRIC_MASK 0x8UL
#define _DMA_CHPRIC_CH3PRIC_SHIFT 3
#define _DMA_CHPRIC_CH4PRIC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIC_CH4PRIC_MASK 0x10UL
#define _DMA_CHPRIC_CH4PRIC_SHIFT 4
#define _DMA_CHPRIC_CH5PRIC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIC_CH5PRIC_MASK 0x20UL
#define _DMA_CHPRIC_CH5PRIC_SHIFT 5
#define _DMA_CHPRIC_CH6PRIC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIC_CH6PRIC_MASK 0x40UL
#define _DMA_CHPRIC_CH6PRIC_SHIFT 6
#define _DMA_CHPRIC_CH7PRIC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIC_CH7PRIC_MASK 0x80UL
#define _DMA_CHPRIC_CH7PRIC_SHIFT 7
#define _DMA_CHPRIC_CH8PRIC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIC_CH8PRIC_MASK 0x100UL
#define _DMA_CHPRIC_CH8PRIC_SHIFT 8
#define _DMA_CHPRIC_CH9PRIC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIC_CH9PRIC_MASK 0x200UL
#define _DMA_CHPRIC_CH9PRIC_SHIFT 9
#define _DMA_CHPRIC_MASK 0x00000FFFUL
#define _DMA_CHPRIC_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIS_CH0PRIS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIS_CH0PRIS_MASK 0x1UL
#define _DMA_CHPRIS_CH0PRIS_SHIFT 0
#define _DMA_CHPRIS_CH10PRIS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIS_CH10PRIS_MASK 0x400UL
#define _DMA_CHPRIS_CH10PRIS_SHIFT 10
#define _DMA_CHPRIS_CH11PRIS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIS_CH11PRIS_MASK 0x800UL
#define _DMA_CHPRIS_CH11PRIS_SHIFT 11
#define _DMA_CHPRIS_CH1PRIS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIS_CH1PRIS_MASK 0x2UL
#define _DMA_CHPRIS_CH1PRIS_SHIFT 1
#define _DMA_CHPRIS_CH2PRIS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIS_CH2PRIS_MASK 0x4UL
#define _DMA_CHPRIS_CH2PRIS_SHIFT 2
#define _DMA_CHPRIS_CH3PRIS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIS_CH3PRIS_MASK 0x8UL
#define _DMA_CHPRIS_CH3PRIS_SHIFT 3
#define _DMA_CHPRIS_CH4PRIS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIS_CH4PRIS_MASK 0x10UL
#define _DMA_CHPRIS_CH4PRIS_SHIFT 4
#define _DMA_CHPRIS_CH5PRIS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIS_CH5PRIS_MASK 0x20UL
#define _DMA_CHPRIS_CH5PRIS_SHIFT 5
#define _DMA_CHPRIS_CH6PRIS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIS_CH6PRIS_MASK 0x40UL
#define _DMA_CHPRIS_CH6PRIS_SHIFT 6
#define _DMA_CHPRIS_CH7PRIS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIS_CH7PRIS_MASK 0x80UL
#define _DMA_CHPRIS_CH7PRIS_SHIFT 7
#define _DMA_CHPRIS_CH8PRIS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIS_CH8PRIS_MASK 0x100UL
#define _DMA_CHPRIS_CH8PRIS_SHIFT 8
#define _DMA_CHPRIS_CH9PRIS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHPRIS_CH9PRIS_MASK 0x200UL
#define _DMA_CHPRIS_CH9PRIS_SHIFT 9
#define _DMA_CHPRIS_MASK 0x00000FFFUL
#define _DMA_CHPRIS_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH0REQMASKC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH0REQMASKC_MASK 0x1UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH0REQMASKC_SHIFT 0
#define _DMA_CHREQMASKC_CH10REQMASKC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH10REQMASKC_MASK 0x400UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH10REQMASKC_SHIFT 10
#define _DMA_CHREQMASKC_CH11REQMASKC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH11REQMASKC_MASK 0x800UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH11REQMASKC_SHIFT 11
#define _DMA_CHREQMASKC_CH1REQMASKC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH1REQMASKC_MASK 0x2UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH1REQMASKC_SHIFT 1
#define _DMA_CHREQMASKC_CH2REQMASKC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH2REQMASKC_MASK 0x4UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH2REQMASKC_SHIFT 2
#define _DMA_CHREQMASKC_CH3REQMASKC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH3REQMASKC_MASK 0x8UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH3REQMASKC_SHIFT 3
#define _DMA_CHREQMASKC_CH4REQMASKC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH4REQMASKC_MASK 0x10UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH4REQMASKC_SHIFT 4
#define _DMA_CHREQMASKC_CH5REQMASKC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH5REQMASKC_MASK 0x20UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH5REQMASKC_SHIFT 5
#define _DMA_CHREQMASKC_CH6REQMASKC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH6REQMASKC_MASK 0x40UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH6REQMASKC_SHIFT 6
#define _DMA_CHREQMASKC_CH7REQMASKC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH7REQMASKC_MASK 0x80UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH7REQMASKC_SHIFT 7
#define _DMA_CHREQMASKC_CH8REQMASKC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH8REQMASKC_MASK 0x100UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH8REQMASKC_SHIFT 8
#define _DMA_CHREQMASKC_CH9REQMASKC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH9REQMASKC_MASK 0x200UL
#define _DMA_CHREQMASKC_CH9REQMASKC_SHIFT 9
#define _DMA_CHREQMASKC_MASK 0x00000FFFUL
#define _DMA_CHREQMASKC_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH0REQMASKS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH0REQMASKS_MASK 0x1UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH0REQMASKS_SHIFT 0
#define _DMA_CHREQMASKS_CH10REQMASKS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH10REQMASKS_MASK 0x400UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH10REQMASKS_SHIFT 10
#define _DMA_CHREQMASKS_CH11REQMASKS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH11REQMASKS_MASK 0x800UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH11REQMASKS_SHIFT 11
#define _DMA_CHREQMASKS_CH1REQMASKS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH1REQMASKS_MASK 0x2UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH1REQMASKS_SHIFT 1
#define _DMA_CHREQMASKS_CH2REQMASKS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH2REQMASKS_MASK 0x4UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH2REQMASKS_SHIFT 2
#define _DMA_CHREQMASKS_CH3REQMASKS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH3REQMASKS_MASK 0x8UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH3REQMASKS_SHIFT 3
#define _DMA_CHREQMASKS_CH4REQMASKS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH4REQMASKS_MASK 0x10UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH4REQMASKS_SHIFT 4
#define _DMA_CHREQMASKS_CH5REQMASKS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH5REQMASKS_MASK 0x20UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH5REQMASKS_SHIFT 5
#define _DMA_CHREQMASKS_CH6REQMASKS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH6REQMASKS_MASK 0x40UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH6REQMASKS_SHIFT 6
#define _DMA_CHREQMASKS_CH7REQMASKS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH7REQMASKS_MASK 0x80UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH7REQMASKS_SHIFT 7
#define _DMA_CHREQMASKS_CH8REQMASKS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH8REQMASKS_MASK 0x100UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH8REQMASKS_SHIFT 8
#define _DMA_CHREQMASKS_CH9REQMASKS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH9REQMASKS_MASK 0x200UL
#define _DMA_CHREQMASKS_CH9REQMASKS_SHIFT 9
#define _DMA_CHREQMASKS_MASK 0x00000FFFUL
#define _DMA_CHREQMASKS_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH0REQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH0REQSTATUS_MASK 0x1UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH0REQSTATUS_SHIFT 0
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH10REQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH10REQSTATUS_MASK 0x400UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH10REQSTATUS_SHIFT 10
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH11REQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH11REQSTATUS_MASK 0x800UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH11REQSTATUS_SHIFT 11
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH1REQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH1REQSTATUS_MASK 0x2UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH1REQSTATUS_SHIFT 1
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH2REQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH2REQSTATUS_MASK 0x4UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH2REQSTATUS_SHIFT 2
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH3REQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH3REQSTATUS_MASK 0x8UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH3REQSTATUS_SHIFT 3
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH4REQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH4REQSTATUS_MASK 0x10UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH4REQSTATUS_SHIFT 4
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH5REQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH5REQSTATUS_MASK 0x20UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH5REQSTATUS_SHIFT 5
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH6REQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH6REQSTATUS_MASK 0x40UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH6REQSTATUS_SHIFT 6
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH7REQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH7REQSTATUS_MASK 0x80UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH7REQSTATUS_SHIFT 7
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH8REQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH8REQSTATUS_MASK 0x100UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH8REQSTATUS_SHIFT 8
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH9REQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH9REQSTATUS_MASK 0x200UL
#define _DMA_CHREQSTATUS_CH9REQSTATUS_SHIFT 9
#define _DMA_CHREQSTATUS_MASK 0x00000FFFUL
#define _DMA_CHREQSTATUS_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH0SREQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH0SREQSTATUS_MASK 0x1UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH0SREQSTATUS_SHIFT 0
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH10SREQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH10SREQSTATUS_MASK 0x400UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH10SREQSTATUS_SHIFT 10
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH11SREQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH11SREQSTATUS_MASK 0x800UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH11SREQSTATUS_SHIFT 11
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH1SREQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH1SREQSTATUS_MASK 0x2UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH1SREQSTATUS_SHIFT 1
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH2SREQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH2SREQSTATUS_MASK 0x4UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH2SREQSTATUS_SHIFT 2
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH3SREQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH3SREQSTATUS_MASK 0x8UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH3SREQSTATUS_SHIFT 3
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH4SREQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH4SREQSTATUS_MASK 0x10UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH4SREQSTATUS_SHIFT 4
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH5SREQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH5SREQSTATUS_MASK 0x20UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH5SREQSTATUS_SHIFT 5
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH6SREQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH6SREQSTATUS_MASK 0x40UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH6SREQSTATUS_SHIFT 6
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH7SREQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH7SREQSTATUS_MASK 0x80UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH7SREQSTATUS_SHIFT 7
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH8SREQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH8SREQSTATUS_MASK 0x100UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH8SREQSTATUS_SHIFT 8
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH9SREQSTATUS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH9SREQSTATUS_MASK 0x200UL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_CH9SREQSTATUS_SHIFT 9
#define _DMA_CHSREQSTATUS_MASK 0x00000FFFUL
#define _DMA_CHSREQSTATUS_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH0SWREQ_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH0SWREQ_MASK 0x1UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH0SWREQ_SHIFT 0
#define _DMA_CHSWREQ_CH10SWREQ_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH10SWREQ_MASK 0x400UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH10SWREQ_SHIFT 10
#define _DMA_CHSWREQ_CH11SWREQ_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH11SWREQ_MASK 0x800UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH11SWREQ_SHIFT 11
#define _DMA_CHSWREQ_CH1SWREQ_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH1SWREQ_MASK 0x2UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH1SWREQ_SHIFT 1
#define _DMA_CHSWREQ_CH2SWREQ_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH2SWREQ_MASK 0x4UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH2SWREQ_SHIFT 2
#define _DMA_CHSWREQ_CH3SWREQ_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH3SWREQ_MASK 0x8UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH3SWREQ_SHIFT 3
#define _DMA_CHSWREQ_CH4SWREQ_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH4SWREQ_MASK 0x10UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH4SWREQ_SHIFT 4
#define _DMA_CHSWREQ_CH5SWREQ_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH5SWREQ_MASK 0x20UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH5SWREQ_SHIFT 5
#define _DMA_CHSWREQ_CH6SWREQ_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH6SWREQ_MASK 0x40UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH6SWREQ_SHIFT 6
#define _DMA_CHSWREQ_CH7SWREQ_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH7SWREQ_MASK 0x80UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH7SWREQ_SHIFT 7
#define _DMA_CHSWREQ_CH8SWREQ_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH8SWREQ_MASK 0x100UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH8SWREQ_SHIFT 8
#define _DMA_CHSWREQ_CH9SWREQ_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH9SWREQ_MASK 0x200UL
#define _DMA_CHSWREQ_CH9SWREQ_SHIFT 9
#define _DMA_CHSWREQ_MASK 0x00000FFFUL
#define _DMA_CHSWREQ_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH08USEBURSTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH08USEBURSTC_MASK 0x100UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH08USEBURSTC_SHIFT 8
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH0USEBURSTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH0USEBURSTC_MASK 0x1UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH0USEBURSTC_SHIFT 0
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH10USEBURSTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH10USEBURSTC_MASK 0x400UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH10USEBURSTC_SHIFT 10
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH11USEBURSTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH11USEBURSTC_MASK 0x800UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH11USEBURSTC_SHIFT 11
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH1USEBURSTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH1USEBURSTC_MASK 0x2UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH1USEBURSTC_SHIFT 1
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH2USEBURSTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH2USEBURSTC_MASK 0x4UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH2USEBURSTC_SHIFT 2
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH3USEBURSTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH3USEBURSTC_MASK 0x8UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH3USEBURSTC_SHIFT 3
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH4USEBURSTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH4USEBURSTC_MASK 0x10UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH4USEBURSTC_SHIFT 4
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH5USEBURSTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH5USEBURSTC_MASK 0x20UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH5USEBURSTC_SHIFT 5
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH6USEBURSTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH6USEBURSTC_MASK 0x40UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH6USEBURSTC_SHIFT 6
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH7USEBURSTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH7USEBURSTC_MASK 0x80UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH7USEBURSTC_SHIFT 7
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH9USEBURSTC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH9USEBURSTC_MASK 0x200UL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_CH9USEBURSTC_SHIFT 9
#define _DMA_CHUSEBURSTC_MASK 0x00000FFFUL
#define _DMA_CHUSEBURSTC_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH0USEBURSTS_BURSTONLY 0x00000001UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH0USEBURSTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH0USEBURSTS_MASK 0x1UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH0USEBURSTS_SHIFT 0
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH0USEBURSTS_SINGLEANDBURST 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH10USEBURSTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH10USEBURSTS_MASK 0x400UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH10USEBURSTS_SHIFT 10
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH11USEBURSTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH11USEBURSTS_MASK 0x800UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH11USEBURSTS_SHIFT 11
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH1USEBURSTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH1USEBURSTS_MASK 0x2UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH1USEBURSTS_SHIFT 1
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH2USEBURSTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH2USEBURSTS_MASK 0x4UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH2USEBURSTS_SHIFT 2
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH3USEBURSTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH3USEBURSTS_MASK 0x8UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH3USEBURSTS_SHIFT 3
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH4USEBURSTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH4USEBURSTS_MASK 0x10UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH4USEBURSTS_SHIFT 4
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH5USEBURSTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH5USEBURSTS_MASK 0x20UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH5USEBURSTS_SHIFT 5
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH6USEBURSTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH6USEBURSTS_MASK 0x40UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH6USEBURSTS_SHIFT 6
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH7USEBURSTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH7USEBURSTS_MASK 0x80UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH7USEBURSTS_SHIFT 7
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH8USEBURSTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH8USEBURSTS_MASK 0x100UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH8USEBURSTS_SHIFT 8
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH9USEBURSTS_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH9USEBURSTS_MASK 0x200UL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_CH9USEBURSTS_SHIFT 9
#define _DMA_CHUSEBURSTS_MASK 0x00000FFFUL
#define _DMA_CHUSEBURSTS_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH0WAITSTATUS_DEFAULT 0x00000001UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH0WAITSTATUS_MASK 0x1UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH0WAITSTATUS_SHIFT 0
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH10WAITSTATUS_DEFAULT 0x00000001UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH10WAITSTATUS_MASK 0x400UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH10WAITSTATUS_SHIFT 10
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH11WAITSTATUS_DEFAULT 0x00000001UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH11WAITSTATUS_MASK 0x800UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH11WAITSTATUS_SHIFT 11
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH1WAITSTATUS_DEFAULT 0x00000001UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH1WAITSTATUS_MASK 0x2UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH1WAITSTATUS_SHIFT 1
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH2WAITSTATUS_DEFAULT 0x00000001UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH2WAITSTATUS_MASK 0x4UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH2WAITSTATUS_SHIFT 2
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH3WAITSTATUS_DEFAULT 0x00000001UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH3WAITSTATUS_MASK 0x8UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH3WAITSTATUS_SHIFT 3
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH4WAITSTATUS_DEFAULT 0x00000001UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH4WAITSTATUS_MASK 0x10UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH4WAITSTATUS_SHIFT 4
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH5WAITSTATUS_DEFAULT 0x00000001UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH5WAITSTATUS_MASK 0x20UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH5WAITSTATUS_SHIFT 5
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH6WAITSTATUS_DEFAULT 0x00000001UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH6WAITSTATUS_MASK 0x40UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH6WAITSTATUS_SHIFT 6
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH7WAITSTATUS_DEFAULT 0x00000001UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH7WAITSTATUS_MASK 0x80UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH7WAITSTATUS_SHIFT 7
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH8WAITSTATUS_DEFAULT 0x00000001UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH8WAITSTATUS_MASK 0x100UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH8WAITSTATUS_SHIFT 8
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH9WAITSTATUS_DEFAULT 0x00000001UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH9WAITSTATUS_MASK 0x200UL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_CH9WAITSTATUS_SHIFT 9
#define _DMA_CHWAITSTATUS_MASK 0x00000FFFUL
#define _DMA_CHWAITSTATUS_RESETVALUE 0x00000FFFUL
#define _DMA_CONFIG_CHPROT_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CONFIG_CHPROT_MASK 0x20UL
#define _DMA_CONFIG_CHPROT_SHIFT 5
#define _DMA_CONFIG_EN_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CONFIG_EN_MASK 0x1UL
#define _DMA_CONFIG_EN_SHIFT 0
#define _DMA_CONFIG_MASK 0x00000021UL
#define _DMA_CONFIG_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_CTRL_DESCRECT_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CTRL_DESCRECT_MASK 0x1UL
#define _DMA_CTRL_DESCRECT_SHIFT 0
#define _DMA_CTRL_MASK 0x00000003UL
#define _DMA_CTRL_PRDU_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CTRL_PRDU_MASK 0x2UL
#define _DMA_CTRL_PRDU_SHIFT 1
#define _DMA_CTRL_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_CTRLBASE_CTRLBASE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_CTRLBASE_CTRLBASE_MASK 0xFFFFFFFFUL
#define _DMA_CTRLBASE_CTRLBASE_SHIFT 0
#define _DMA_CTRLBASE_MASK 0xFFFFFFFFUL
#define _DMA_CTRLBASE_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_ERRORC_ERRORC_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_ERRORC_ERRORC_MASK 0x1UL
#define _DMA_ERRORC_ERRORC_SHIFT 0
#define _DMA_ERRORC_MASK 0x00000001UL
#define _DMA_ERRORC_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_IEN_CH0DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IEN_CH0DONE_MASK 0x1UL
#define _DMA_IEN_CH0DONE_SHIFT 0
#define _DMA_IEN_CH10DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IEN_CH10DONE_MASK 0x400UL
#define _DMA_IEN_CH10DONE_SHIFT 10
#define _DMA_IEN_CH11DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IEN_CH11DONE_MASK 0x800UL
#define _DMA_IEN_CH11DONE_SHIFT 11
#define _DMA_IEN_CH1DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IEN_CH1DONE_MASK 0x2UL
#define _DMA_IEN_CH1DONE_SHIFT 1
#define _DMA_IEN_CH2DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IEN_CH2DONE_MASK 0x4UL
#define _DMA_IEN_CH2DONE_SHIFT 2
#define _DMA_IEN_CH3DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IEN_CH3DONE_MASK 0x8UL
#define _DMA_IEN_CH3DONE_SHIFT 3
#define _DMA_IEN_CH4DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IEN_CH4DONE_MASK 0x10UL
#define _DMA_IEN_CH4DONE_SHIFT 4
#define _DMA_IEN_CH5DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IEN_CH5DONE_MASK 0x20UL
#define _DMA_IEN_CH5DONE_SHIFT 5
#define _DMA_IEN_CH6DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IEN_CH6DONE_MASK 0x40UL
#define _DMA_IEN_CH6DONE_SHIFT 6
#define _DMA_IEN_CH7DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IEN_CH7DONE_MASK 0x80UL
#define _DMA_IEN_CH7DONE_SHIFT 7
#define _DMA_IEN_CH8DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IEN_CH8DONE_MASK 0x100UL
#define _DMA_IEN_CH8DONE_SHIFT 8
#define _DMA_IEN_CH9DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IEN_CH9DONE_MASK 0x200UL
#define _DMA_IEN_CH9DONE_SHIFT 9
#define _DMA_IEN_ERR_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IEN_ERR_MASK 0x80000000UL
#define _DMA_IEN_ERR_SHIFT 31
#define _DMA_IEN_MASK 0x80000FFFUL
#define _DMA_IEN_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_IF_CH0DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IF_CH0DONE_MASK 0x1UL
#define _DMA_IF_CH0DONE_SHIFT 0
#define _DMA_IF_CH10DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IF_CH10DONE_MASK 0x400UL
#define _DMA_IF_CH10DONE_SHIFT 10
#define _DMA_IF_CH11DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IF_CH11DONE_MASK 0x800UL
#define _DMA_IF_CH11DONE_SHIFT 11
#define _DMA_IF_CH1DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IF_CH1DONE_MASK 0x2UL
#define _DMA_IF_CH1DONE_SHIFT 1
#define _DMA_IF_CH2DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IF_CH2DONE_MASK 0x4UL
#define _DMA_IF_CH2DONE_SHIFT 2
#define _DMA_IF_CH3DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IF_CH3DONE_MASK 0x8UL
#define _DMA_IF_CH3DONE_SHIFT 3
#define _DMA_IF_CH4DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IF_CH4DONE_MASK 0x10UL
#define _DMA_IF_CH4DONE_SHIFT 4
#define _DMA_IF_CH5DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IF_CH5DONE_MASK 0x20UL
#define _DMA_IF_CH5DONE_SHIFT 5
#define _DMA_IF_CH6DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IF_CH6DONE_MASK 0x40UL
#define _DMA_IF_CH6DONE_SHIFT 6
#define _DMA_IF_CH7DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IF_CH7DONE_MASK 0x80UL
#define _DMA_IF_CH7DONE_SHIFT 7
#define _DMA_IF_CH8DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IF_CH8DONE_MASK 0x100UL
#define _DMA_IF_CH8DONE_SHIFT 8
#define _DMA_IF_CH9DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IF_CH9DONE_MASK 0x200UL
#define _DMA_IF_CH9DONE_SHIFT 9
#define _DMA_IF_ERR_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IF_ERR_MASK 0x80000000UL
#define _DMA_IF_ERR_SHIFT 31
#define _DMA_IF_MASK 0x80000FFFUL
#define _DMA_IF_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_IFC_CH0DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFC_CH0DONE_MASK 0x1UL
#define _DMA_IFC_CH0DONE_SHIFT 0
#define _DMA_IFC_CH10DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFC_CH10DONE_MASK 0x400UL
#define _DMA_IFC_CH10DONE_SHIFT 10
#define _DMA_IFC_CH11DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFC_CH11DONE_MASK 0x800UL
#define _DMA_IFC_CH11DONE_SHIFT 11
#define _DMA_IFC_CH1DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFC_CH1DONE_MASK 0x2UL
#define _DMA_IFC_CH1DONE_SHIFT 1
#define _DMA_IFC_CH2DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFC_CH2DONE_MASK 0x4UL
#define _DMA_IFC_CH2DONE_SHIFT 2
#define _DMA_IFC_CH3DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFC_CH3DONE_MASK 0x8UL
#define _DMA_IFC_CH3DONE_SHIFT 3
#define _DMA_IFC_CH4DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFC_CH4DONE_MASK 0x10UL
#define _DMA_IFC_CH4DONE_SHIFT 4
#define _DMA_IFC_CH5DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFC_CH5DONE_MASK 0x20UL
#define _DMA_IFC_CH5DONE_SHIFT 5
#define _DMA_IFC_CH6DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFC_CH6DONE_MASK 0x40UL
#define _DMA_IFC_CH6DONE_SHIFT 6
#define _DMA_IFC_CH7DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFC_CH7DONE_MASK 0x80UL
#define _DMA_IFC_CH7DONE_SHIFT 7
#define _DMA_IFC_CH8DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFC_CH8DONE_MASK 0x100UL
#define _DMA_IFC_CH8DONE_SHIFT 8
#define _DMA_IFC_CH9DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFC_CH9DONE_MASK 0x200UL
#define _DMA_IFC_CH9DONE_SHIFT 9
#define _DMA_IFC_ERR_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFC_ERR_MASK 0x80000000UL
#define _DMA_IFC_ERR_SHIFT 31
#define _DMA_IFC_MASK 0x80000FFFUL
#define _DMA_IFC_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_IFS_CH0DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFS_CH0DONE_MASK 0x1UL
#define _DMA_IFS_CH0DONE_SHIFT 0
#define _DMA_IFS_CH10DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFS_CH10DONE_MASK 0x400UL
#define _DMA_IFS_CH10DONE_SHIFT 10
#define _DMA_IFS_CH11DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFS_CH11DONE_MASK 0x800UL
#define _DMA_IFS_CH11DONE_SHIFT 11
#define _DMA_IFS_CH1DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFS_CH1DONE_MASK 0x2UL
#define _DMA_IFS_CH1DONE_SHIFT 1
#define _DMA_IFS_CH2DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFS_CH2DONE_MASK 0x4UL
#define _DMA_IFS_CH2DONE_SHIFT 2
#define _DMA_IFS_CH3DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFS_CH3DONE_MASK 0x8UL
#define _DMA_IFS_CH3DONE_SHIFT 3
#define _DMA_IFS_CH4DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFS_CH4DONE_MASK 0x10UL
#define _DMA_IFS_CH4DONE_SHIFT 4
#define _DMA_IFS_CH5DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFS_CH5DONE_MASK 0x20UL
#define _DMA_IFS_CH5DONE_SHIFT 5
#define _DMA_IFS_CH6DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFS_CH6DONE_MASK 0x40UL
#define _DMA_IFS_CH6DONE_SHIFT 6
#define _DMA_IFS_CH7DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFS_CH7DONE_MASK 0x80UL
#define _DMA_IFS_CH7DONE_SHIFT 7
#define _DMA_IFS_CH8DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFS_CH8DONE_MASK 0x100UL
#define _DMA_IFS_CH8DONE_SHIFT 8
#define _DMA_IFS_CH9DONE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFS_CH9DONE_MASK 0x200UL
#define _DMA_IFS_CH9DONE_SHIFT 9
#define _DMA_IFS_ERR_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_IFS_ERR_MASK 0x80000000UL
#define _DMA_IFS_ERR_SHIFT 31
#define _DMA_IFS_MASK 0x80000FFFUL
#define _DMA_IFS_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_LOOP0_EN_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_LOOP0_EN_MASK 0x10000UL
#define _DMA_LOOP0_EN_SHIFT 16
#define _DMA_LOOP0_MASK 0x000103FFUL
#define _DMA_LOOP0_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_LOOP0_WIDTH_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_LOOP0_WIDTH_MASK 0x3FFUL
#define _DMA_LOOP0_WIDTH_SHIFT 0
#define _DMA_LOOP1_EN_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_LOOP1_EN_MASK 0x10000UL
#define _DMA_LOOP1_EN_SHIFT 16
#define _DMA_LOOP1_MASK 0x000103FFUL
#define _DMA_LOOP1_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_LOOP1_WIDTH_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_LOOP1_WIDTH_MASK 0x3FFUL
#define _DMA_LOOP1_WIDTH_SHIFT 0
#define _DMA_RDS_MASK 0x00000FFFUL
#define _DMA_RDS_RDSCH0_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_RDS_RDSCH0_MASK 0x1UL
#define _DMA_RDS_RDSCH0_SHIFT 0
#define _DMA_RDS_RDSCH10_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_RDS_RDSCH10_MASK 0x400UL
#define _DMA_RDS_RDSCH10_SHIFT 10
#define _DMA_RDS_RDSCH11_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_RDS_RDSCH11_MASK 0x800UL
#define _DMA_RDS_RDSCH11_SHIFT 11
#define _DMA_RDS_RDSCH1_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_RDS_RDSCH1_MASK 0x2UL
#define _DMA_RDS_RDSCH1_SHIFT 1
#define _DMA_RDS_RDSCH2_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_RDS_RDSCH2_MASK 0x4UL
#define _DMA_RDS_RDSCH2_SHIFT 2
#define _DMA_RDS_RDSCH3_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_RDS_RDSCH3_MASK 0x8UL
#define _DMA_RDS_RDSCH3_SHIFT 3
#define _DMA_RDS_RDSCH4_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_RDS_RDSCH4_MASK 0x10UL
#define _DMA_RDS_RDSCH4_SHIFT 4
#define _DMA_RDS_RDSCH5_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_RDS_RDSCH5_MASK 0x20UL
#define _DMA_RDS_RDSCH5_SHIFT 5
#define _DMA_RDS_RDSCH6_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_RDS_RDSCH6_MASK 0x40UL
#define _DMA_RDS_RDSCH6_SHIFT 6
#define _DMA_RDS_RDSCH7_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_RDS_RDSCH7_MASK 0x80UL
#define _DMA_RDS_RDSCH7_SHIFT 7
#define _DMA_RDS_RDSCH8_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_RDS_RDSCH8_MASK 0x100UL
#define _DMA_RDS_RDSCH8_SHIFT 8
#define _DMA_RDS_RDSCH9_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_RDS_RDSCH9_MASK 0x200UL
#define _DMA_RDS_RDSCH9_SHIFT 9
#define _DMA_RDS_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_RECT0_DSTSTRIDE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_RECT0_DSTSTRIDE_MASK 0xFFE00000UL
#define _DMA_RECT0_DSTSTRIDE_SHIFT 21
#define _DMA_RECT0_HEIGHT_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_RECT0_HEIGHT_MASK 0x3FFUL
#define _DMA_RECT0_HEIGHT_SHIFT 0
#define _DMA_RECT0_MASK 0xFFFFFFFFUL
#define _DMA_RECT0_RESETVALUE 0x00000000UL
#define _DMA_RECT0_SRCSTRIDE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_RECT0_SRCSTRIDE_MASK 0x1FFC00UL
#define _DMA_RECT0_SRCSTRIDE_SHIFT 10
#define _DMA_STATUS_CHNUM_DEFAULT 0x0000000BUL
#define _DMA_STATUS_CHNUM_MASK 0x1F0000UL
#define _DMA_STATUS_CHNUM_SHIFT 16
#define _DMA_STATUS_EN_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_STATUS_EN_MASK 0x1UL
#define _DMA_STATUS_EN_SHIFT 0
#define _DMA_STATUS_MASK 0x001F00F1UL
#define _DMA_STATUS_RESETVALUE 0x100B0000UL
#define _DMA_STATUS_STATE_DEFAULT 0x00000000UL
#define _DMA_STATUS_STATE_DONE 0x00000009UL
#define _DMA_STATUS_STATE_IDLE 0x00000000UL
#define _DMA_STATUS_STATE_MASK 0xF0UL
#define _DMA_STATUS_STATE_PERSCATTRANS 0x0000000AUL
#define _DMA_STATUS_STATE_RDCHCTRLDATA 0x00000001UL
#define _DMA_STATUS_STATE_RDDSTENDPTR 0x00000003UL
#define _DMA_STATUS_STATE_RDSRCDATA 0x00000004UL
#define _DMA_STATUS_STATE_RDSRCENDPTR 0x00000002UL
#define _DMA_STATUS_STATE_SHIFT 4
#define _DMA_STATUS_STATE_STALLED 0x00000008UL
#define _DMA_STATUS_STATE_WAITREQCLR 0x00000006UL
#define _DMA_STATUS_STATE_WRCHCTRLDATA 0x00000007UL
#define _DMA_STATUS_STATE_WRDSTDATA 0x00000005UL
#define DMA_ALTCTRLBASE_ALTCTRLBASE_DEFAULT ( _DMA_ALTCTRLBASE_ALTCTRLBASE_DEFAULT << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_ADC0SCAN ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_ADC0SCAN << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_ADC0SINGLE ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_ADC0SINGLE << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_AESDATARD ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_AESDATARD << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_AESDATAWR ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_AESDATAWR << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_AESKEYWR ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_AESKEYWR << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_AESXORDATAWR ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_AESXORDATAWR << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_DAC0CH0 ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_DAC0CH0 << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_DAC0CH1 ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_DAC0CH1 << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_EBIDDEMPTY ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_EBIDDEMPTY << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_EBIPXL0EMPTY ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_EBIPXL0EMPTY << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_EBIPXL1EMPTY ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_EBIPXL1EMPTY << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_EBIPXLFULL ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_EBIPXLFULL << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_I2C0RXDATAV ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_I2C0RXDATAV << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_I2C0TXBL ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_I2C0TXBL << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_I2C1RXDATAV ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_I2C1RXDATAV << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_I2C1TXBL ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_I2C1TXBL << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LESENSEBUFDATAV ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LESENSEBUFDATAV << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART0RXDATAV ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART0RXDATAV << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART0TXBL ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART0TXBL << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART0TXEMPTY ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART0TXEMPTY << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART1RXDATAV ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART1RXDATAV << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART1TXBL ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART1TXBL << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART1TXEMPTY ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART1TXEMPTY << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_MSCWDATA ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_MSCWDATA << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER0CC0 ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER0CC0 << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER0CC1 ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER0CC1 << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER0CC2 ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER0CC2 << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER0UFOF ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER0UFOF << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER1CC0 ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER1CC0 << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER1CC1 ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER1CC1 << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER1CC2 ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER1CC2 << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER1UFOF ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER1UFOF << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER2CC0 ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER2CC0 << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER2CC1 ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER2CC1 << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER2CC2 ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER2CC2 << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER2UFOF ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER2UFOF << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER3CC0 ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER3CC0 << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER3CC1 ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER3CC1 << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER3CC2 ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER3CC2 << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER3UFOF ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER3UFOF << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART0RXDATAV ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART0RXDATAV << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART0TXBL ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART0TXBL << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART0TXEMPTY ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART0TXEMPTY << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART1RXDATAV ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART1RXDATAV << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART1TXBL ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART1TXBL << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART1TXEMPTY ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART1TXEMPTY << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART0RXDATAV ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART0RXDATAV << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART0TXBL ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART0TXBL << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART0TXEMPTY ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART0TXEMPTY << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1RXDATAV ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1RXDATAV << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1RXDATAVRIGHT ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1RXDATAVRIGHT << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1TXBL ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1TXBL << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1TXBLRIGHT ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1TXBLRIGHT << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1TXEMPTY ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1TXEMPTY << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2RXDATAV ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2RXDATAV << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2RXDATAVRIGHT ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2RXDATAVRIGHT << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2TXBL ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2TXBL << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2TXBLRIGHT ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2TXBLRIGHT << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2TXEMPTY ( _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2TXEMPTY << 0)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_ADC0 ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_ADC0 << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_AES ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_AES << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_DAC0 ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_DAC0 << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_EBI ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_EBI << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_I2C0 ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_I2C0 << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_I2C1 ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_I2C1 << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_LESENSE ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_LESENSE << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_LEUART0 ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_LEUART0 << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_LEUART1 ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_LEUART1 << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_MSC ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_MSC << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_NONE ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_NONE << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_TIMER0 ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_TIMER0 << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_TIMER1 ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_TIMER1 << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_TIMER2 ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_TIMER2 << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_TIMER3 ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_TIMER3 << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_UART0 ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_UART0 << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_UART1 ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_UART1 << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_USART0 ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_USART0 << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_USART1 ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_USART1 << 16)
#define DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_USART2 ( _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_USART2 << 16)
#define DMA_CHALTC_CH0ALTC (0x1UL << 0)
#define DMA_CHALTC_CH0ALTC_DEFAULT ( _DMA_CHALTC_CH0ALTC_DEFAULT << 0)
#define DMA_CHALTC_CH10ALTC (0x1UL << 10)
#define DMA_CHALTC_CH10ALTC_DEFAULT ( _DMA_CHALTC_CH10ALTC_DEFAULT << 10)
#define DMA_CHALTC_CH11ALTC (0x1UL << 11)
#define DMA_CHALTC_CH11ALTC_DEFAULT ( _DMA_CHALTC_CH11ALTC_DEFAULT << 11)
#define DMA_CHALTC_CH1ALTC (0x1UL << 1)
#define DMA_CHALTC_CH1ALTC_DEFAULT ( _DMA_CHALTC_CH1ALTC_DEFAULT << 1)
#define DMA_CHALTC_CH2ALTC (0x1UL << 2)
#define DMA_CHALTC_CH2ALTC_DEFAULT ( _DMA_CHALTC_CH2ALTC_DEFAULT << 2)
#define DMA_CHALTC_CH3ALTC (0x1UL << 3)
#define DMA_CHALTC_CH3ALTC_DEFAULT ( _DMA_CHALTC_CH3ALTC_DEFAULT << 3)
#define DMA_CHALTC_CH4ALTC (0x1UL << 4)
#define DMA_CHALTC_CH4ALTC_DEFAULT ( _DMA_CHALTC_CH4ALTC_DEFAULT << 4)
#define DMA_CHALTC_CH5ALTC (0x1UL << 5)
#define DMA_CHALTC_CH5ALTC_DEFAULT ( _DMA_CHALTC_CH5ALTC_DEFAULT << 5)
#define DMA_CHALTC_CH6ALTC (0x1UL << 6)
#define DMA_CHALTC_CH6ALTC_DEFAULT ( _DMA_CHALTC_CH6ALTC_DEFAULT << 6)
#define DMA_CHALTC_CH7ALTC (0x1UL << 7)
#define DMA_CHALTC_CH7ALTC_DEFAULT ( _DMA_CHALTC_CH7ALTC_DEFAULT << 7)
#define DMA_CHALTC_CH8ALTC (0x1UL << 8)
#define DMA_CHALTC_CH8ALTC_DEFAULT ( _DMA_CHALTC_CH8ALTC_DEFAULT << 8)
#define DMA_CHALTC_CH9ALTC (0x1UL << 9)
#define DMA_CHALTC_CH9ALTC_DEFAULT ( _DMA_CHALTC_CH9ALTC_DEFAULT << 9)
#define DMA_CHALTS_CH0ALTS (0x1UL << 0)
#define DMA_CHALTS_CH0ALTS_DEFAULT ( _DMA_CHALTS_CH0ALTS_DEFAULT << 0)
#define DMA_CHALTS_CH10ALTS (0x1UL << 10)
#define DMA_CHALTS_CH10ALTS_DEFAULT ( _DMA_CHALTS_CH10ALTS_DEFAULT << 10)
#define DMA_CHALTS_CH11ALTS (0x1UL << 11)
#define DMA_CHALTS_CH11ALTS_DEFAULT ( _DMA_CHALTS_CH11ALTS_DEFAULT << 11)
#define DMA_CHALTS_CH1ALTS (0x1UL << 1)
#define DMA_CHALTS_CH1ALTS_DEFAULT ( _DMA_CHALTS_CH1ALTS_DEFAULT << 1)
#define DMA_CHALTS_CH2ALTS (0x1UL << 2)
#define DMA_CHALTS_CH2ALTS_DEFAULT ( _DMA_CHALTS_CH2ALTS_DEFAULT << 2)
#define DMA_CHALTS_CH3ALTS (0x1UL << 3)
#define DMA_CHALTS_CH3ALTS_DEFAULT ( _DMA_CHALTS_CH3ALTS_DEFAULT << 3)
#define DMA_CHALTS_CH4ALTS (0x1UL << 4)
#define DMA_CHALTS_CH4ALTS_DEFAULT ( _DMA_CHALTS_CH4ALTS_DEFAULT << 4)
#define DMA_CHALTS_CH5ALTS (0x1UL << 5)
#define DMA_CHALTS_CH5ALTS_DEFAULT ( _DMA_CHALTS_CH5ALTS_DEFAULT << 5)
#define DMA_CHALTS_CH6ALTS (0x1UL << 6)
#define DMA_CHALTS_CH6ALTS_DEFAULT ( _DMA_CHALTS_CH6ALTS_DEFAULT << 6)
#define DMA_CHALTS_CH7ALTS (0x1UL << 7)
#define DMA_CHALTS_CH7ALTS_DEFAULT ( _DMA_CHALTS_CH7ALTS_DEFAULT << 7)
#define DMA_CHALTS_CH8ALTS (0x1UL << 8)
#define DMA_CHALTS_CH8ALTS_DEFAULT ( _DMA_CHALTS_CH8ALTS_DEFAULT << 8)
#define DMA_CHALTS_CH9ALTS (0x1UL << 9)
#define DMA_CHALTS_CH9ALTS_DEFAULT ( _DMA_CHALTS_CH9ALTS_DEFAULT << 9)
#define DMA_CHENC_CH0ENC (0x1UL << 0)
#define DMA_CHENC_CH0ENC_DEFAULT ( _DMA_CHENC_CH0ENC_DEFAULT << 0)
#define DMA_CHENC_CH10ENC (0x1UL << 10)
#define DMA_CHENC_CH10ENC_DEFAULT ( _DMA_CHENC_CH10ENC_DEFAULT << 10)
#define DMA_CHENC_CH11ENC (0x1UL << 11)
#define DMA_CHENC_CH11ENC_DEFAULT ( _DMA_CHENC_CH11ENC_DEFAULT << 11)
#define DMA_CHENC_CH1ENC (0x1UL << 1)
#define DMA_CHENC_CH1ENC_DEFAULT ( _DMA_CHENC_CH1ENC_DEFAULT << 1)
#define DMA_CHENC_CH2ENC (0x1UL << 2)
#define DMA_CHENC_CH2ENC_DEFAULT ( _DMA_CHENC_CH2ENC_DEFAULT << 2)
#define DMA_CHENC_CH3ENC (0x1UL << 3)
#define DMA_CHENC_CH3ENC_DEFAULT ( _DMA_CHENC_CH3ENC_DEFAULT << 3)
#define DMA_CHENC_CH4ENC (0x1UL << 4)
#define DMA_CHENC_CH4ENC_DEFAULT ( _DMA_CHENC_CH4ENC_DEFAULT << 4)
#define DMA_CHENC_CH5ENC (0x1UL << 5)
#define DMA_CHENC_CH5ENC_DEFAULT ( _DMA_CHENC_CH5ENC_DEFAULT << 5)
#define DMA_CHENC_CH6ENC (0x1UL << 6)
#define DMA_CHENC_CH6ENC_DEFAULT ( _DMA_CHENC_CH6ENC_DEFAULT << 6)
#define DMA_CHENC_CH7ENC (0x1UL << 7)
#define DMA_CHENC_CH7ENC_DEFAULT ( _DMA_CHENC_CH7ENC_DEFAULT << 7)
#define DMA_CHENC_CH8ENC (0x1UL << 8)
#define DMA_CHENC_CH8ENC_DEFAULT ( _DMA_CHENC_CH8ENC_DEFAULT << 8)
#define DMA_CHENC_CH9ENC (0x1UL << 9)
#define DMA_CHENC_CH9ENC_DEFAULT ( _DMA_CHENC_CH9ENC_DEFAULT << 9)
#define DMA_CHENS_CH0ENS (0x1UL << 0)
#define DMA_CHENS_CH0ENS_DEFAULT ( _DMA_CHENS_CH0ENS_DEFAULT << 0)
#define DMA_CHENS_CH10ENS (0x1UL << 10)
#define DMA_CHENS_CH10ENS_DEFAULT ( _DMA_CHENS_CH10ENS_DEFAULT << 10)
#define DMA_CHENS_CH11ENS (0x1UL << 11)
#define DMA_CHENS_CH11ENS_DEFAULT ( _DMA_CHENS_CH11ENS_DEFAULT << 11)
#define DMA_CHENS_CH1ENS (0x1UL << 1)
#define DMA_CHENS_CH1ENS_DEFAULT ( _DMA_CHENS_CH1ENS_DEFAULT << 1)
#define DMA_CHENS_CH2ENS (0x1UL << 2)
#define DMA_CHENS_CH2ENS_DEFAULT ( _DMA_CHENS_CH2ENS_DEFAULT << 2)
#define DMA_CHENS_CH3ENS (0x1UL << 3)
#define DMA_CHENS_CH3ENS_DEFAULT ( _DMA_CHENS_CH3ENS_DEFAULT << 3)
#define DMA_CHENS_CH4ENS (0x1UL << 4)
#define DMA_CHENS_CH4ENS_DEFAULT ( _DMA_CHENS_CH4ENS_DEFAULT << 4)
#define DMA_CHENS_CH5ENS (0x1UL << 5)
#define DMA_CHENS_CH5ENS_DEFAULT ( _DMA_CHENS_CH5ENS_DEFAULT << 5)
#define DMA_CHENS_CH6ENS (0x1UL << 6)
#define DMA_CHENS_CH6ENS_DEFAULT ( _DMA_CHENS_CH6ENS_DEFAULT << 6)
#define DMA_CHENS_CH7ENS (0x1UL << 7)
#define DMA_CHENS_CH7ENS_DEFAULT ( _DMA_CHENS_CH7ENS_DEFAULT << 7)
#define DMA_CHENS_CH8ENS (0x1UL << 8)
#define DMA_CHENS_CH8ENS_DEFAULT ( _DMA_CHENS_CH8ENS_DEFAULT << 8)
#define DMA_CHENS_CH9ENS (0x1UL << 9)
#define DMA_CHENS_CH9ENS_DEFAULT ( _DMA_CHENS_CH9ENS_DEFAULT << 9)
#define DMA_CHPRIC_CH0PRIC (0x1UL << 0)
#define DMA_CHPRIC_CH0PRIC_DEFAULT ( _DMA_CHPRIC_CH0PRIC_DEFAULT << 0)
#define DMA_CHPRIC_CH10PRIC (0x1UL << 10)
#define DMA_CHPRIC_CH10PRIC_DEFAULT ( _DMA_CHPRIC_CH10PRIC_DEFAULT << 10)
#define DMA_CHPRIC_CH11PRIC (0x1UL << 11)
#define DMA_CHPRIC_CH11PRIC_DEFAULT ( _DMA_CHPRIC_CH11PRIC_DEFAULT << 11)
#define DMA_CHPRIC_CH1PRIC (0x1UL << 1)
#define DMA_CHPRIC_CH1PRIC_DEFAULT ( _DMA_CHPRIC_CH1PRIC_DEFAULT << 1)
#define DMA_CHPRIC_CH2PRIC (0x1UL << 2)
#define DMA_CHPRIC_CH2PRIC_DEFAULT ( _DMA_CHPRIC_CH2PRIC_DEFAULT << 2)
#define DMA_CHPRIC_CH3PRIC (0x1UL << 3)
#define DMA_CHPRIC_CH3PRIC_DEFAULT ( _DMA_CHPRIC_CH3PRIC_DEFAULT << 3)
#define DMA_CHPRIC_CH4PRIC (0x1UL << 4)
#define DMA_CHPRIC_CH4PRIC_DEFAULT ( _DMA_CHPRIC_CH4PRIC_DEFAULT << 4)
#define DMA_CHPRIC_CH5PRIC (0x1UL << 5)
#define DMA_CHPRIC_CH5PRIC_DEFAULT ( _DMA_CHPRIC_CH5PRIC_DEFAULT << 5)
#define DMA_CHPRIC_CH6PRIC (0x1UL << 6)
#define DMA_CHPRIC_CH6PRIC_DEFAULT ( _DMA_CHPRIC_CH6PRIC_DEFAULT << 6)
#define DMA_CHPRIC_CH7PRIC (0x1UL << 7)
#define DMA_CHPRIC_CH7PRIC_DEFAULT ( _DMA_CHPRIC_CH7PRIC_DEFAULT << 7)
#define DMA_CHPRIC_CH8PRIC (0x1UL << 8)
#define DMA_CHPRIC_CH8PRIC_DEFAULT ( _DMA_CHPRIC_CH8PRIC_DEFAULT << 8)
#define DMA_CHPRIC_CH9PRIC (0x1UL << 9)
#define DMA_CHPRIC_CH9PRIC_DEFAULT ( _DMA_CHPRIC_CH9PRIC_DEFAULT << 9)
#define DMA_CHPRIS_CH0PRIS (0x1UL << 0)
#define DMA_CHPRIS_CH0PRIS_DEFAULT ( _DMA_CHPRIS_CH0PRIS_DEFAULT << 0)
#define DMA_CHPRIS_CH10PRIS (0x1UL << 10)
#define DMA_CHPRIS_CH10PRIS_DEFAULT ( _DMA_CHPRIS_CH10PRIS_DEFAULT << 10)
#define DMA_CHPRIS_CH11PRIS (0x1UL << 11)
#define DMA_CHPRIS_CH11PRIS_DEFAULT ( _DMA_CHPRIS_CH11PRIS_DEFAULT << 11)
#define DMA_CHPRIS_CH1PRIS (0x1UL << 1)
#define DMA_CHPRIS_CH1PRIS_DEFAULT ( _DMA_CHPRIS_CH1PRIS_DEFAULT << 1)
#define DMA_CHPRIS_CH2PRIS (0x1UL << 2)
#define DMA_CHPRIS_CH2PRIS_DEFAULT ( _DMA_CHPRIS_CH2PRIS_DEFAULT << 2)
#define DMA_CHPRIS_CH3PRIS (0x1UL << 3)
#define DMA_CHPRIS_CH3PRIS_DEFAULT ( _DMA_CHPRIS_CH3PRIS_DEFAULT << 3)
#define DMA_CHPRIS_CH4PRIS (0x1UL << 4)
#define DMA_CHPRIS_CH4PRIS_DEFAULT ( _DMA_CHPRIS_CH4PRIS_DEFAULT << 4)
#define DMA_CHPRIS_CH5PRIS (0x1UL << 5)
#define DMA_CHPRIS_CH5PRIS_DEFAULT ( _DMA_CHPRIS_CH5PRIS_DEFAULT << 5)
#define DMA_CHPRIS_CH6PRIS (0x1UL << 6)
#define DMA_CHPRIS_CH6PRIS_DEFAULT ( _DMA_CHPRIS_CH6PRIS_DEFAULT << 6)
#define DMA_CHPRIS_CH7PRIS (0x1UL << 7)
#define DMA_CHPRIS_CH7PRIS_DEFAULT ( _DMA_CHPRIS_CH7PRIS_DEFAULT << 7)
#define DMA_CHPRIS_CH8PRIS (0x1UL << 8)
#define DMA_CHPRIS_CH8PRIS_DEFAULT ( _DMA_CHPRIS_CH8PRIS_DEFAULT << 8)
#define DMA_CHPRIS_CH9PRIS (0x1UL << 9)
#define DMA_CHPRIS_CH9PRIS_DEFAULT ( _DMA_CHPRIS_CH9PRIS_DEFAULT << 9)
#define DMA_CHREQMASKC_CH0REQMASKC (0x1UL << 0)
#define DMA_CHREQMASKC_CH0REQMASKC_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKC_CH0REQMASKC_DEFAULT << 0)
#define DMA_CHREQMASKC_CH10REQMASKC (0x1UL << 10)
#define DMA_CHREQMASKC_CH10REQMASKC_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKC_CH10REQMASKC_DEFAULT << 10)
#define DMA_CHREQMASKC_CH11REQMASKC (0x1UL << 11)
#define DMA_CHREQMASKC_CH11REQMASKC_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKC_CH11REQMASKC_DEFAULT << 11)
#define DMA_CHREQMASKC_CH1REQMASKC (0x1UL << 1)
#define DMA_CHREQMASKC_CH1REQMASKC_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKC_CH1REQMASKC_DEFAULT << 1)
#define DMA_CHREQMASKC_CH2REQMASKC (0x1UL << 2)
#define DMA_CHREQMASKC_CH2REQMASKC_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKC_CH2REQMASKC_DEFAULT << 2)
#define DMA_CHREQMASKC_CH3REQMASKC (0x1UL << 3)
#define DMA_CHREQMASKC_CH3REQMASKC_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKC_CH3REQMASKC_DEFAULT << 3)
#define DMA_CHREQMASKC_CH4REQMASKC (0x1UL << 4)
#define DMA_CHREQMASKC_CH4REQMASKC_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKC_CH4REQMASKC_DEFAULT << 4)
#define DMA_CHREQMASKC_CH5REQMASKC (0x1UL << 5)
#define DMA_CHREQMASKC_CH5REQMASKC_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKC_CH5REQMASKC_DEFAULT << 5)
#define DMA_CHREQMASKC_CH6REQMASKC (0x1UL << 6)
#define DMA_CHREQMASKC_CH6REQMASKC_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKC_CH6REQMASKC_DEFAULT << 6)
#define DMA_CHREQMASKC_CH7REQMASKC (0x1UL << 7)
#define DMA_CHREQMASKC_CH7REQMASKC_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKC_CH7REQMASKC_DEFAULT << 7)
#define DMA_CHREQMASKC_CH8REQMASKC (0x1UL << 8)
#define DMA_CHREQMASKC_CH8REQMASKC_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKC_CH8REQMASKC_DEFAULT << 8)
#define DMA_CHREQMASKC_CH9REQMASKC (0x1UL << 9)
#define DMA_CHREQMASKC_CH9REQMASKC_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKC_CH9REQMASKC_DEFAULT << 9)
#define DMA_CHREQMASKS_CH0REQMASKS (0x1UL << 0)
#define DMA_CHREQMASKS_CH0REQMASKS_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKS_CH0REQMASKS_DEFAULT << 0)
#define DMA_CHREQMASKS_CH10REQMASKS (0x1UL << 10)
#define DMA_CHREQMASKS_CH10REQMASKS_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKS_CH10REQMASKS_DEFAULT << 10)
#define DMA_CHREQMASKS_CH11REQMASKS (0x1UL << 11)
#define DMA_CHREQMASKS_CH11REQMASKS_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKS_CH11REQMASKS_DEFAULT << 11)
#define DMA_CHREQMASKS_CH1REQMASKS (0x1UL << 1)
#define DMA_CHREQMASKS_CH1REQMASKS_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKS_CH1REQMASKS_DEFAULT << 1)
#define DMA_CHREQMASKS_CH2REQMASKS (0x1UL << 2)
#define DMA_CHREQMASKS_CH2REQMASKS_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKS_CH2REQMASKS_DEFAULT << 2)
#define DMA_CHREQMASKS_CH3REQMASKS (0x1UL << 3)
#define DMA_CHREQMASKS_CH3REQMASKS_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKS_CH3REQMASKS_DEFAULT << 3)
#define DMA_CHREQMASKS_CH4REQMASKS (0x1UL << 4)
#define DMA_CHREQMASKS_CH4REQMASKS_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKS_CH4REQMASKS_DEFAULT << 4)
#define DMA_CHREQMASKS_CH5REQMASKS (0x1UL << 5)
#define DMA_CHREQMASKS_CH5REQMASKS_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKS_CH5REQMASKS_DEFAULT << 5)
#define DMA_CHREQMASKS_CH6REQMASKS (0x1UL << 6)
#define DMA_CHREQMASKS_CH6REQMASKS_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKS_CH6REQMASKS_DEFAULT << 6)
#define DMA_CHREQMASKS_CH7REQMASKS (0x1UL << 7)
#define DMA_CHREQMASKS_CH7REQMASKS_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKS_CH7REQMASKS_DEFAULT << 7)
#define DMA_CHREQMASKS_CH8REQMASKS (0x1UL << 8)
#define DMA_CHREQMASKS_CH8REQMASKS_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKS_CH8REQMASKS_DEFAULT << 8)
#define DMA_CHREQMASKS_CH9REQMASKS (0x1UL << 9)
#define DMA_CHREQMASKS_CH9REQMASKS_DEFAULT ( _DMA_CHREQMASKS_CH9REQMASKS_DEFAULT << 9)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH0REQSTATUS (0x1UL << 0)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH0REQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHREQSTATUS_CH0REQSTATUS_DEFAULT << 0)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH10REQSTATUS (0x1UL << 10)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH10REQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHREQSTATUS_CH10REQSTATUS_DEFAULT << 10)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH11REQSTATUS (0x1UL << 11)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH11REQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHREQSTATUS_CH11REQSTATUS_DEFAULT << 11)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH1REQSTATUS (0x1UL << 1)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH1REQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHREQSTATUS_CH1REQSTATUS_DEFAULT << 1)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH2REQSTATUS (0x1UL << 2)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH2REQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHREQSTATUS_CH2REQSTATUS_DEFAULT << 2)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH3REQSTATUS (0x1UL << 3)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH3REQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHREQSTATUS_CH3REQSTATUS_DEFAULT << 3)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH4REQSTATUS (0x1UL << 4)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH4REQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHREQSTATUS_CH4REQSTATUS_DEFAULT << 4)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH5REQSTATUS (0x1UL << 5)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH5REQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHREQSTATUS_CH5REQSTATUS_DEFAULT << 5)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH6REQSTATUS (0x1UL << 6)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH6REQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHREQSTATUS_CH6REQSTATUS_DEFAULT << 6)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH7REQSTATUS (0x1UL << 7)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH7REQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHREQSTATUS_CH7REQSTATUS_DEFAULT << 7)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH8REQSTATUS (0x1UL << 8)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH8REQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHREQSTATUS_CH8REQSTATUS_DEFAULT << 8)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH9REQSTATUS (0x1UL << 9)
#define DMA_CHREQSTATUS_CH9REQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHREQSTATUS_CH9REQSTATUS_DEFAULT << 9)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH0SREQSTATUS (0x1UL << 0)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH0SREQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHSREQSTATUS_CH0SREQSTATUS_DEFAULT << 0)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH10SREQSTATUS (0x1UL << 10)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH10SREQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHSREQSTATUS_CH10SREQSTATUS_DEFAULT << 10)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH11SREQSTATUS (0x1UL << 11)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH11SREQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHSREQSTATUS_CH11SREQSTATUS_DEFAULT << 11)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH1SREQSTATUS (0x1UL << 1)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH1SREQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHSREQSTATUS_CH1SREQSTATUS_DEFAULT << 1)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH2SREQSTATUS (0x1UL << 2)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH2SREQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHSREQSTATUS_CH2SREQSTATUS_DEFAULT << 2)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH3SREQSTATUS (0x1UL << 3)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH3SREQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHSREQSTATUS_CH3SREQSTATUS_DEFAULT << 3)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH4SREQSTATUS (0x1UL << 4)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH4SREQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHSREQSTATUS_CH4SREQSTATUS_DEFAULT << 4)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH5SREQSTATUS (0x1UL << 5)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH5SREQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHSREQSTATUS_CH5SREQSTATUS_DEFAULT << 5)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH6SREQSTATUS (0x1UL << 6)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH6SREQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHSREQSTATUS_CH6SREQSTATUS_DEFAULT << 6)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH7SREQSTATUS (0x1UL << 7)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH7SREQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHSREQSTATUS_CH7SREQSTATUS_DEFAULT << 7)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH8SREQSTATUS (0x1UL << 8)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH8SREQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHSREQSTATUS_CH8SREQSTATUS_DEFAULT << 8)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH9SREQSTATUS (0x1UL << 9)
#define DMA_CHSREQSTATUS_CH9SREQSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHSREQSTATUS_CH9SREQSTATUS_DEFAULT << 9)
#define DMA_CHSWREQ_CH0SWREQ (0x1UL << 0)
#define DMA_CHSWREQ_CH0SWREQ_DEFAULT ( _DMA_CHSWREQ_CH0SWREQ_DEFAULT << 0)
#define DMA_CHSWREQ_CH10SWREQ (0x1UL << 10)
#define DMA_CHSWREQ_CH10SWREQ_DEFAULT ( _DMA_CHSWREQ_CH10SWREQ_DEFAULT << 10)
#define DMA_CHSWREQ_CH11SWREQ (0x1UL << 11)
#define DMA_CHSWREQ_CH11SWREQ_DEFAULT ( _DMA_CHSWREQ_CH11SWREQ_DEFAULT << 11)
#define DMA_CHSWREQ_CH1SWREQ (0x1UL << 1)
#define DMA_CHSWREQ_CH1SWREQ_DEFAULT ( _DMA_CHSWREQ_CH1SWREQ_DEFAULT << 1)
#define DMA_CHSWREQ_CH2SWREQ (0x1UL << 2)
#define DMA_CHSWREQ_CH2SWREQ_DEFAULT ( _DMA_CHSWREQ_CH2SWREQ_DEFAULT << 2)
#define DMA_CHSWREQ_CH3SWREQ (0x1UL << 3)
#define DMA_CHSWREQ_CH3SWREQ_DEFAULT ( _DMA_CHSWREQ_CH3SWREQ_DEFAULT << 3)
#define DMA_CHSWREQ_CH4SWREQ (0x1UL << 4)
#define DMA_CHSWREQ_CH4SWREQ_DEFAULT ( _DMA_CHSWREQ_CH4SWREQ_DEFAULT << 4)
#define DMA_CHSWREQ_CH5SWREQ (0x1UL << 5)
#define DMA_CHSWREQ_CH5SWREQ_DEFAULT ( _DMA_CHSWREQ_CH5SWREQ_DEFAULT << 5)
#define DMA_CHSWREQ_CH6SWREQ (0x1UL << 6)
#define DMA_CHSWREQ_CH6SWREQ_DEFAULT ( _DMA_CHSWREQ_CH6SWREQ_DEFAULT << 6)
#define DMA_CHSWREQ_CH7SWREQ (0x1UL << 7)
#define DMA_CHSWREQ_CH7SWREQ_DEFAULT ( _DMA_CHSWREQ_CH7SWREQ_DEFAULT << 7)
#define DMA_CHSWREQ_CH8SWREQ (0x1UL << 8)
#define DMA_CHSWREQ_CH8SWREQ_DEFAULT ( _DMA_CHSWREQ_CH8SWREQ_DEFAULT << 8)
#define DMA_CHSWREQ_CH9SWREQ (0x1UL << 9)
#define DMA_CHSWREQ_CH9SWREQ_DEFAULT ( _DMA_CHSWREQ_CH9SWREQ_DEFAULT << 9)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH08USEBURSTC (0x1UL << 8)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH08USEBURSTC_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTC_CH08USEBURSTC_DEFAULT << 8)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH0USEBURSTC (0x1UL << 0)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH0USEBURSTC_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTC_CH0USEBURSTC_DEFAULT << 0)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH10USEBURSTC (0x1UL << 10)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH10USEBURSTC_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTC_CH10USEBURSTC_DEFAULT << 10)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH11USEBURSTC (0x1UL << 11)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH11USEBURSTC_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTC_CH11USEBURSTC_DEFAULT << 11)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH1USEBURSTC (0x1UL << 1)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH1USEBURSTC_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTC_CH1USEBURSTC_DEFAULT << 1)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH2USEBURSTC (0x1UL << 2)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH2USEBURSTC_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTC_CH2USEBURSTC_DEFAULT << 2)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH3USEBURSTC (0x1UL << 3)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH3USEBURSTC_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTC_CH3USEBURSTC_DEFAULT << 3)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH4USEBURSTC (0x1UL << 4)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH4USEBURSTC_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTC_CH4USEBURSTC_DEFAULT << 4)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH5USEBURSTC (0x1UL << 5)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH5USEBURSTC_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTC_CH5USEBURSTC_DEFAULT << 5)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH6USEBURSTC (0x1UL << 6)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH6USEBURSTC_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTC_CH6USEBURSTC_DEFAULT << 6)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH7USEBURSTC (0x1UL << 7)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH7USEBURSTC_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTC_CH7USEBURSTC_DEFAULT << 7)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH9USEBURSTC (0x1UL << 9)
#define DMA_CHUSEBURSTC_CH9USEBURSTC_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTC_CH9USEBURSTC_DEFAULT << 9)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH0USEBURSTS (0x1UL << 0)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH0USEBURSTS_BURSTONLY ( _DMA_CHUSEBURSTS_CH0USEBURSTS_BURSTONLY << 0)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH0USEBURSTS_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTS_CH0USEBURSTS_DEFAULT << 0)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH0USEBURSTS_SINGLEANDBURST ( _DMA_CHUSEBURSTS_CH0USEBURSTS_SINGLEANDBURST << 0)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH10USEBURSTS (0x1UL << 10)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH10USEBURSTS_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTS_CH10USEBURSTS_DEFAULT << 10)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH11USEBURSTS (0x1UL << 11)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH11USEBURSTS_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTS_CH11USEBURSTS_DEFAULT << 11)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH1USEBURSTS (0x1UL << 1)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH1USEBURSTS_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTS_CH1USEBURSTS_DEFAULT << 1)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH2USEBURSTS (0x1UL << 2)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH2USEBURSTS_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTS_CH2USEBURSTS_DEFAULT << 2)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH3USEBURSTS (0x1UL << 3)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH3USEBURSTS_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTS_CH3USEBURSTS_DEFAULT << 3)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH4USEBURSTS (0x1UL << 4)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH4USEBURSTS_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTS_CH4USEBURSTS_DEFAULT << 4)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH5USEBURSTS (0x1UL << 5)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH5USEBURSTS_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTS_CH5USEBURSTS_DEFAULT << 5)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH6USEBURSTS (0x1UL << 6)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH6USEBURSTS_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTS_CH6USEBURSTS_DEFAULT << 6)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH7USEBURSTS (0x1UL << 7)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH7USEBURSTS_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTS_CH7USEBURSTS_DEFAULT << 7)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH8USEBURSTS (0x1UL << 8)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH8USEBURSTS_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTS_CH8USEBURSTS_DEFAULT << 8)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH9USEBURSTS (0x1UL << 9)
#define DMA_CHUSEBURSTS_CH9USEBURSTS_DEFAULT ( _DMA_CHUSEBURSTS_CH9USEBURSTS_DEFAULT << 9)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH0WAITSTATUS (0x1UL << 0)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH0WAITSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHWAITSTATUS_CH0WAITSTATUS_DEFAULT << 0)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH10WAITSTATUS (0x1UL << 10)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH10WAITSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHWAITSTATUS_CH10WAITSTATUS_DEFAULT << 10)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH11WAITSTATUS (0x1UL << 11)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH11WAITSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHWAITSTATUS_CH11WAITSTATUS_DEFAULT << 11)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH1WAITSTATUS (0x1UL << 1)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH1WAITSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHWAITSTATUS_CH1WAITSTATUS_DEFAULT << 1)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH2WAITSTATUS (0x1UL << 2)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH2WAITSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHWAITSTATUS_CH2WAITSTATUS_DEFAULT << 2)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH3WAITSTATUS (0x1UL << 3)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH3WAITSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHWAITSTATUS_CH3WAITSTATUS_DEFAULT << 3)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH4WAITSTATUS (0x1UL << 4)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH4WAITSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHWAITSTATUS_CH4WAITSTATUS_DEFAULT << 4)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH5WAITSTATUS (0x1UL << 5)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH5WAITSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHWAITSTATUS_CH5WAITSTATUS_DEFAULT << 5)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH6WAITSTATUS (0x1UL << 6)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH6WAITSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHWAITSTATUS_CH6WAITSTATUS_DEFAULT << 6)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH7WAITSTATUS (0x1UL << 7)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH7WAITSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHWAITSTATUS_CH7WAITSTATUS_DEFAULT << 7)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH8WAITSTATUS (0x1UL << 8)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH8WAITSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHWAITSTATUS_CH8WAITSTATUS_DEFAULT << 8)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH9WAITSTATUS (0x1UL << 9)
#define DMA_CHWAITSTATUS_CH9WAITSTATUS_DEFAULT ( _DMA_CHWAITSTATUS_CH9WAITSTATUS_DEFAULT << 9)
#define DMA_CONFIG_CHPROT (0x1UL << 5)
#define DMA_CONFIG_CHPROT_DEFAULT ( _DMA_CONFIG_CHPROT_DEFAULT << 5)
#define DMA_CONFIG_EN (0x1UL << 0)
#define DMA_CONFIG_EN_DEFAULT ( _DMA_CONFIG_EN_DEFAULT << 0)
#define DMA_CTRL_DESCRECT (0x1UL << 0)
#define DMA_CTRL_DESCRECT_DEFAULT ( _DMA_CTRL_DESCRECT_DEFAULT << 0)
#define DMA_CTRL_PRDU (0x1UL << 1)
#define DMA_CTRL_PRDU_DEFAULT ( _DMA_CTRL_PRDU_DEFAULT << 1)
#define DMA_CTRLBASE_CTRLBASE_DEFAULT ( _DMA_CTRLBASE_CTRLBASE_DEFAULT << 0)
#define DMA_ERRORC_ERRORC (0x1UL << 0)
#define DMA_ERRORC_ERRORC_DEFAULT ( _DMA_ERRORC_ERRORC_DEFAULT << 0)
#define DMA_IEN_CH0DONE (0x1UL << 0)
#define DMA_IEN_CH0DONE_DEFAULT ( _DMA_IEN_CH0DONE_DEFAULT << 0)
#define DMA_IEN_CH10DONE (0x1UL << 10)
#define DMA_IEN_CH10DONE_DEFAULT ( _DMA_IEN_CH10DONE_DEFAULT << 10)
#define DMA_IEN_CH11DONE (0x1UL << 11)
#define DMA_IEN_CH11DONE_DEFAULT ( _DMA_IEN_CH11DONE_DEFAULT << 11)
#define DMA_IEN_CH1DONE (0x1UL << 1)
#define DMA_IEN_CH1DONE_DEFAULT ( _DMA_IEN_CH1DONE_DEFAULT << 1)
#define DMA_IEN_CH2DONE (0x1UL << 2)
#define DMA_IEN_CH2DONE_DEFAULT ( _DMA_IEN_CH2DONE_DEFAULT << 2)
#define DMA_IEN_CH3DONE (0x1UL << 3)
#define DMA_IEN_CH3DONE_DEFAULT ( _DMA_IEN_CH3DONE_DEFAULT << 3)
#define DMA_IEN_CH4DONE (0x1UL << 4)
#define DMA_IEN_CH4DONE_DEFAULT ( _DMA_IEN_CH4DONE_DEFAULT << 4)
#define DMA_IEN_CH5DONE (0x1UL << 5)
#define DMA_IEN_CH5DONE_DEFAULT ( _DMA_IEN_CH5DONE_DEFAULT << 5)
#define DMA_IEN_CH6DONE (0x1UL << 6)
#define DMA_IEN_CH6DONE_DEFAULT ( _DMA_IEN_CH6DONE_DEFAULT << 6)
#define DMA_IEN_CH7DONE (0x1UL << 7)
#define DMA_IEN_CH7DONE_DEFAULT ( _DMA_IEN_CH7DONE_DEFAULT << 7)
#define DMA_IEN_CH8DONE (0x1UL << 8)
#define DMA_IEN_CH8DONE_DEFAULT ( _DMA_IEN_CH8DONE_DEFAULT << 8)
#define DMA_IEN_CH9DONE (0x1UL << 9)
#define DMA_IEN_CH9DONE_DEFAULT ( _DMA_IEN_CH9DONE_DEFAULT << 9)
#define DMA_IEN_ERR (0x1UL << 31)
#define DMA_IEN_ERR_DEFAULT ( _DMA_IEN_ERR_DEFAULT << 31)
#define DMA_IF_CH0DONE (0x1UL << 0)
#define DMA_IF_CH0DONE_DEFAULT ( _DMA_IF_CH0DONE_DEFAULT << 0)
#define DMA_IF_CH10DONE (0x1UL << 10)
#define DMA_IF_CH10DONE_DEFAULT ( _DMA_IF_CH10DONE_DEFAULT << 10)
#define DMA_IF_CH11DONE (0x1UL << 11)
#define DMA_IF_CH11DONE_DEFAULT ( _DMA_IF_CH11DONE_DEFAULT << 11)
#define DMA_IF_CH1DONE (0x1UL << 1)
#define DMA_IF_CH1DONE_DEFAULT ( _DMA_IF_CH1DONE_DEFAULT << 1)
#define DMA_IF_CH2DONE (0x1UL << 2)
#define DMA_IF_CH2DONE_DEFAULT ( _DMA_IF_CH2DONE_DEFAULT << 2)
#define DMA_IF_CH3DONE (0x1UL << 3)
#define DMA_IF_CH3DONE_DEFAULT ( _DMA_IF_CH3DONE_DEFAULT << 3)
#define DMA_IF_CH4DONE (0x1UL << 4)
#define DMA_IF_CH4DONE_DEFAULT ( _DMA_IF_CH4DONE_DEFAULT << 4)
#define DMA_IF_CH5DONE (0x1UL << 5)
#define DMA_IF_CH5DONE_DEFAULT ( _DMA_IF_CH5DONE_DEFAULT << 5)
#define DMA_IF_CH6DONE (0x1UL << 6)
#define DMA_IF_CH6DONE_DEFAULT ( _DMA_IF_CH6DONE_DEFAULT << 6)
#define DMA_IF_CH7DONE (0x1UL << 7)
#define DMA_IF_CH7DONE_DEFAULT ( _DMA_IF_CH7DONE_DEFAULT << 7)
#define DMA_IF_CH8DONE (0x1UL << 8)
#define DMA_IF_CH8DONE_DEFAULT ( _DMA_IF_CH8DONE_DEFAULT << 8)
#define DMA_IF_CH9DONE (0x1UL << 9)
#define DMA_IF_CH9DONE_DEFAULT ( _DMA_IF_CH9DONE_DEFAULT << 9)
#define DMA_IF_ERR (0x1UL << 31)
#define DMA_IF_ERR_DEFAULT ( _DMA_IF_ERR_DEFAULT << 31)
#define DMA_IFC_CH0DONE (0x1UL << 0)
#define DMA_IFC_CH0DONE_DEFAULT ( _DMA_IFC_CH0DONE_DEFAULT << 0)
#define DMA_IFC_CH10DONE (0x1UL << 10)
#define DMA_IFC_CH10DONE_DEFAULT ( _DMA_IFC_CH10DONE_DEFAULT << 10)
#define DMA_IFC_CH11DONE (0x1UL << 11)
#define DMA_IFC_CH11DONE_DEFAULT ( _DMA_IFC_CH11DONE_DEFAULT << 11)
#define DMA_IFC_CH1DONE (0x1UL << 1)
#define DMA_IFC_CH1DONE_DEFAULT ( _DMA_IFC_CH1DONE_DEFAULT << 1)
#define DMA_IFC_CH2DONE (0x1UL << 2)
#define DMA_IFC_CH2DONE_DEFAULT ( _DMA_IFC_CH2DONE_DEFAULT << 2)
#define DMA_IFC_CH3DONE (0x1UL << 3)
#define DMA_IFC_CH3DONE_DEFAULT ( _DMA_IFC_CH3DONE_DEFAULT << 3)
#define DMA_IFC_CH4DONE (0x1UL << 4)
#define DMA_IFC_CH4DONE_DEFAULT ( _DMA_IFC_CH4DONE_DEFAULT << 4)
#define DMA_IFC_CH5DONE (0x1UL << 5)
#define DMA_IFC_CH5DONE_DEFAULT ( _DMA_IFC_CH5DONE_DEFAULT << 5)
#define DMA_IFC_CH6DONE (0x1UL << 6)
#define DMA_IFC_CH6DONE_DEFAULT ( _DMA_IFC_CH6DONE_DEFAULT << 6)
#define DMA_IFC_CH7DONE (0x1UL << 7)
#define DMA_IFC_CH7DONE_DEFAULT ( _DMA_IFC_CH7DONE_DEFAULT << 7)
#define DMA_IFC_CH8DONE (0x1UL << 8)
#define DMA_IFC_CH8DONE_DEFAULT ( _DMA_IFC_CH8DONE_DEFAULT << 8)
#define DMA_IFC_CH9DONE (0x1UL << 9)
#define DMA_IFC_CH9DONE_DEFAULT ( _DMA_IFC_CH9DONE_DEFAULT << 9)
#define DMA_IFC_ERR (0x1UL << 31)
#define DMA_IFC_ERR_DEFAULT ( _DMA_IFC_ERR_DEFAULT << 31)
#define DMA_IFS_CH0DONE (0x1UL << 0)
#define DMA_IFS_CH0DONE_DEFAULT ( _DMA_IFS_CH0DONE_DEFAULT << 0)
#define DMA_IFS_CH10DONE (0x1UL << 10)
#define DMA_IFS_CH10DONE_DEFAULT ( _DMA_IFS_CH10DONE_DEFAULT << 10)
#define DMA_IFS_CH11DONE (0x1UL << 11)
#define DMA_IFS_CH11DONE_DEFAULT ( _DMA_IFS_CH11DONE_DEFAULT << 11)
#define DMA_IFS_CH1DONE (0x1UL << 1)
#define DMA_IFS_CH1DONE_DEFAULT ( _DMA_IFS_CH1DONE_DEFAULT << 1)
#define DMA_IFS_CH2DONE (0x1UL << 2)
#define DMA_IFS_CH2DONE_DEFAULT ( _DMA_IFS_CH2DONE_DEFAULT << 2)
#define DMA_IFS_CH3DONE (0x1UL << 3)
#define DMA_IFS_CH3DONE_DEFAULT ( _DMA_IFS_CH3DONE_DEFAULT << 3)
#define DMA_IFS_CH4DONE (0x1UL << 4)
#define DMA_IFS_CH4DONE_DEFAULT ( _DMA_IFS_CH4DONE_DEFAULT << 4)
#define DMA_IFS_CH5DONE (0x1UL << 5)
#define DMA_IFS_CH5DONE_DEFAULT ( _DMA_IFS_CH5DONE_DEFAULT << 5)
#define DMA_IFS_CH6DONE (0x1UL << 6)
#define DMA_IFS_CH6DONE_DEFAULT ( _DMA_IFS_CH6DONE_DEFAULT << 6)
#define DMA_IFS_CH7DONE (0x1UL << 7)
#define DMA_IFS_CH7DONE_DEFAULT ( _DMA_IFS_CH7DONE_DEFAULT << 7)
#define DMA_IFS_CH8DONE (0x1UL << 8)
#define DMA_IFS_CH8DONE_DEFAULT ( _DMA_IFS_CH8DONE_DEFAULT << 8)
#define DMA_IFS_CH9DONE (0x1UL << 9)
#define DMA_IFS_CH9DONE_DEFAULT ( _DMA_IFS_CH9DONE_DEFAULT << 9)
#define DMA_IFS_ERR (0x1UL << 31)
#define DMA_IFS_ERR_DEFAULT ( _DMA_IFS_ERR_DEFAULT << 31)
#define DMA_LOOP0_EN (0x1UL << 16)
#define DMA_LOOP0_EN_DEFAULT ( _DMA_LOOP0_EN_DEFAULT << 16)
#define DMA_LOOP0_WIDTH_DEFAULT ( _DMA_LOOP0_WIDTH_DEFAULT << 0)
#define DMA_LOOP1_EN (0x1UL << 16)
#define DMA_LOOP1_EN_DEFAULT ( _DMA_LOOP1_EN_DEFAULT << 16)
#define DMA_LOOP1_WIDTH_DEFAULT ( _DMA_LOOP1_WIDTH_DEFAULT << 0)
#define DMA_RDS_RDSCH0 (0x1UL << 0)
#define DMA_RDS_RDSCH0_DEFAULT ( _DMA_RDS_RDSCH0_DEFAULT << 0)
#define DMA_RDS_RDSCH1 (0x1UL << 1)
#define DMA_RDS_RDSCH10 (0x1UL << 10)
#define DMA_RDS_RDSCH10_DEFAULT ( _DMA_RDS_RDSCH10_DEFAULT << 10)
#define DMA_RDS_RDSCH11 (0x1UL << 11)
#define DMA_RDS_RDSCH11_DEFAULT ( _DMA_RDS_RDSCH11_DEFAULT << 11)
#define DMA_RDS_RDSCH1_DEFAULT ( _DMA_RDS_RDSCH1_DEFAULT << 1)
#define DMA_RDS_RDSCH2 (0x1UL << 2)
#define DMA_RDS_RDSCH2_DEFAULT ( _DMA_RDS_RDSCH2_DEFAULT << 2)
#define DMA_RDS_RDSCH3 (0x1UL << 3)
#define DMA_RDS_RDSCH3_DEFAULT ( _DMA_RDS_RDSCH3_DEFAULT << 3)
#define DMA_RDS_RDSCH4 (0x1UL << 4)
#define DMA_RDS_RDSCH4_DEFAULT ( _DMA_RDS_RDSCH4_DEFAULT << 4)
#define DMA_RDS_RDSCH5 (0x1UL << 5)
#define DMA_RDS_RDSCH5_DEFAULT ( _DMA_RDS_RDSCH5_DEFAULT << 5)
#define DMA_RDS_RDSCH6 (0x1UL << 6)
#define DMA_RDS_RDSCH6_DEFAULT ( _DMA_RDS_RDSCH6_DEFAULT << 6)
#define DMA_RDS_RDSCH7 (0x1UL << 7)
#define DMA_RDS_RDSCH7_DEFAULT ( _DMA_RDS_RDSCH7_DEFAULT << 7)
#define DMA_RDS_RDSCH8 (0x1UL << 8)
#define DMA_RDS_RDSCH8_DEFAULT ( _DMA_RDS_RDSCH8_DEFAULT << 8)
#define DMA_RDS_RDSCH9 (0x1UL << 9)
#define DMA_RDS_RDSCH9_DEFAULT ( _DMA_RDS_RDSCH9_DEFAULT << 9)
#define DMA_RECT0_DSTSTRIDE_DEFAULT ( _DMA_RECT0_DSTSTRIDE_DEFAULT << 21)
#define DMA_RECT0_HEIGHT_DEFAULT ( _DMA_RECT0_HEIGHT_DEFAULT << 0)
#define DMA_RECT0_SRCSTRIDE_DEFAULT ( _DMA_RECT0_SRCSTRIDE_DEFAULT << 10)
#define DMA_STATUS_CHNUM_DEFAULT ( _DMA_STATUS_CHNUM_DEFAULT << 16)
#define DMA_STATUS_EN (0x1UL << 0)
#define DMA_STATUS_EN_DEFAULT ( _DMA_STATUS_EN_DEFAULT << 0)
#define DMA_STATUS_STATE_DEFAULT ( _DMA_STATUS_STATE_DEFAULT << 4)
#define DMA_STATUS_STATE_DONE ( _DMA_STATUS_STATE_DONE << 4)
#define DMA_STATUS_STATE_IDLE ( _DMA_STATUS_STATE_IDLE << 4)
#define DMA_STATUS_STATE_PERSCATTRANS ( _DMA_STATUS_STATE_PERSCATTRANS << 4)
#define DMA_STATUS_STATE_RDCHCTRLDATA ( _DMA_STATUS_STATE_RDCHCTRLDATA << 4)
#define DMA_STATUS_STATE_RDDSTENDPTR ( _DMA_STATUS_STATE_RDDSTENDPTR << 4)
#define DMA_STATUS_STATE_RDSRCDATA ( _DMA_STATUS_STATE_RDSRCDATA << 4)
#define DMA_STATUS_STATE_RDSRCENDPTR ( _DMA_STATUS_STATE_RDSRCENDPTR << 4)
#define DMA_STATUS_STATE_STALLED ( _DMA_STATUS_STATE_STALLED << 4)
#define DMA_STATUS_STATE_WAITREQCLR ( _DMA_STATUS_STATE_WAITREQCLR << 4)
#define DMA_STATUS_STATE_WRCHCTRLDATA ( _DMA_STATUS_STATE_WRCHCTRLDATA << 4)
#define DMA_STATUS_STATE_WRDSTDATA ( _DMA_STATUS_STATE_WRDSTDATA << 4)

Macro Definition Documentation

#define _DMA_ALTCTRLBASE_ALTCTRLBASE_DEFAULT   0x00000100UL

Mode DEFAULT for DMA_ALTCTRLBASE

Definition at line 161 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_ALTCTRLBASE_ALTCTRLBASE_MASK   0xFFFFFFFFUL

Bit mask for DMA_ALTCTRLBASE

Definition at line 160 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_ALTCTRLBASE_ALTCTRLBASE_SHIFT   0

Shift value for DMA_ALTCTRLBASE

Definition at line 159 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_ALTCTRLBASE_MASK   0xFFFFFFFFUL

Mask for DMA_ALTCTRLBASE

Definition at line 158 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_ALTCTRLBASE_RESETVALUE   0x00000100UL

Default value for DMA_ALTCTRLBASE

Definition at line 157 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_MASK   0x003F000FUL

Mask for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1471 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1470 of file efm32wg_dma.h .

Referenced by DMA_Reset() .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_ADC0SCAN   0x00000001UL

Mode ADC0SCAN for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1493 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_ADC0SINGLE   0x00000000UL

Mode ADC0SINGLE for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1474 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_AESDATARD   0x00000002UL

Mode AESDATARD for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1521 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_AESDATAWR   0x00000000UL

Mode AESDATAWR for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1490 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_AESKEYWR   0x00000003UL

Mode AESKEYWR for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1529 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_AESXORDATAWR   0x00000001UL

Mode AESXORDATAWR for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1508 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_DAC0CH0   0x00000000UL

Mode DAC0CH0 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1475 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_DAC0CH1   0x00000001UL

Mode DAC0CH1 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1494 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_EBIDDEMPTY   0x00000003UL

Mode EBIDDEMPTY for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1530 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_EBIPXL0EMPTY   0x00000000UL

Mode EBIPXL0EMPTY for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1492 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_EBIPXL1EMPTY   0x00000001UL

Mode EBIPXL1EMPTY for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1509 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_EBIPXLFULL   0x00000002UL

Mode EBIPXLFULL for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1522 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_I2C0RXDATAV   0x00000000UL

Mode I2C0RXDATAV for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1481 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_I2C0TXBL   0x00000001UL

Mode I2C0TXBL for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1500 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_I2C1RXDATAV   0x00000000UL

Mode I2C1RXDATAV for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1482 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_I2C1TXBL   0x00000001UL

Mode I2C1TXBL for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1501 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LESENSEBUFDATAV   0x00000000UL

Mode LESENSEBUFDATAV for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1491 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART0RXDATAV   0x00000000UL

Mode LEUART0RXDATAV for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1479 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART0TXBL   0x00000001UL

Mode LEUART0TXBL for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1498 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART0TXEMPTY   0x00000002UL

Mode LEUART0TXEMPTY for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1513 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART1RXDATAV   0x00000000UL

Mode LEUART1RXDATAV for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1480 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART1TXBL   0x00000001UL

Mode LEUART1TXBL for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1499 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_LEUART1TXEMPTY   0x00000002UL

Mode LEUART1TXEMPTY for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1514 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_MASK   0xFUL

Bit mask for DMA_SIGSEL

Definition at line 1473 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_MSCWDATA   0x00000000UL

Mode MSCWDATA for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1489 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_SHIFT   0

Shift value for DMA_SIGSEL

Definition at line 1472 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER0CC0   0x00000001UL

Mode TIMER0CC0 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1502 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER0CC1   0x00000002UL

Mode TIMER0CC1 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1515 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER0CC2   0x00000003UL

Mode TIMER0CC2 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1525 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER0UFOF   0x00000000UL

Mode TIMER0UFOF for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1483 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER1CC0   0x00000001UL

Mode TIMER1CC0 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1503 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER1CC1   0x00000002UL

Mode TIMER1CC1 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1516 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER1CC2   0x00000003UL

Mode TIMER1CC2 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1526 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER1UFOF   0x00000000UL

Mode TIMER1UFOF for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1484 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER2CC0   0x00000001UL

Mode TIMER2CC0 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1504 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER2CC1   0x00000002UL

Mode TIMER2CC1 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1517 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER2CC2   0x00000003UL

Mode TIMER2CC2 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1527 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER2UFOF   0x00000000UL

Mode TIMER2UFOF for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1485 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER3CC0   0x00000001UL

Mode TIMER3CC0 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1505 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER3CC1   0x00000002UL

Mode TIMER3CC1 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1518 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER3CC2   0x00000003UL

Mode TIMER3CC2 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1528 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_TIMER3UFOF   0x00000000UL

Mode TIMER3UFOF for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1486 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART0RXDATAV   0x00000000UL

Mode UART0RXDATAV for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1487 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART0TXBL   0x00000001UL

Mode UART0TXBL for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1506 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART0TXEMPTY   0x00000002UL

Mode UART0TXEMPTY for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1519 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART1RXDATAV   0x00000000UL

Mode UART1RXDATAV for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1488 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART1TXBL   0x00000001UL

Mode UART1TXBL for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1507 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_UART1TXEMPTY   0x00000002UL

Mode UART1TXEMPTY for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1520 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART0RXDATAV   0x00000000UL

Mode USART0RXDATAV for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1476 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART0TXBL   0x00000001UL

Mode USART0TXBL for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1495 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART0TXEMPTY   0x00000002UL

Mode USART0TXEMPTY for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1510 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1RXDATAV   0x00000000UL

Mode USART1RXDATAV for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1477 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1RXDATAVRIGHT   0x00000003UL

Mode USART1RXDATAVRIGHT for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1523 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1TXBL   0x00000001UL

Mode USART1TXBL for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1496 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1TXBLRIGHT   0x00000004UL

Mode USART1TXBLRIGHT for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1531 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART1TXEMPTY   0x00000002UL

Mode USART1TXEMPTY for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1511 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2RXDATAV   0x00000000UL

Mode USART2RXDATAV for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1478 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2RXDATAVRIGHT   0x00000003UL

Mode USART2RXDATAVRIGHT for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1524 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2TXBL   0x00000001UL

Mode USART2TXBL for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1497 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2TXBLRIGHT   0x00000004UL

Mode USART2TXBLRIGHT for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1532 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SIGSEL_USART2TXEMPTY   0x00000002UL

Mode USART2TXEMPTY for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1512 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_ADC0   0x00000008UL

Mode ADC0 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1595 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_AES   0x00000031UL

Mode AES for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1611 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_DAC0   0x0000000AUL

Mode DAC0 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1596 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_EBI   0x00000033UL

Mode EBI for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1613 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_I2C0   0x00000014UL

Mode I2C0 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1602 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_I2C1   0x00000015UL

Mode I2C1 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1603 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_LESENSE   0x00000032UL

Mode LESENSE for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1612 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_LEUART0   0x00000010UL

Mode LEUART0 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1600 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_LEUART1   0x00000011UL

Mode LEUART1 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1601 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_MASK   0x3F0000UL

Bit mask for DMA_SOURCESEL

Definition at line 1593 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_MSC   0x00000030UL

Mode MSC for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1610 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_NONE   0x00000000UL

Mode NONE for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1594 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_SHIFT   16

Shift value for DMA_SOURCESEL

Definition at line 1592 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_TIMER0   0x00000018UL

Mode TIMER0 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1604 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_TIMER1   0x00000019UL

Mode TIMER1 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1605 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_TIMER2   0x0000001AUL

Mode TIMER2 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1606 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_TIMER3   0x0000001BUL

Mode TIMER3 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1607 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_UART0   0x0000002CUL

Mode UART0 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1608 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_UART1   0x0000002DUL

Mode UART1 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1609 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_USART0   0x0000000CUL

Mode USART0 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1597 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_USART1   0x0000000DUL

Mode USART1 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1598 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CH_CTRL_SOURCESEL_USART2   0x0000000EUL

Mode USART2 for DMA_CH_CTRL

Definition at line 1599 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH0ALTC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTC

Definition at line 750 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH0ALTC_MASK   0x1UL

Bit mask for DMA_CH0ALTC

Definition at line 749 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH0ALTC_SHIFT   0

Shift value for DMA_CH0ALTC

Definition at line 748 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH10ALTC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTC

Definition at line 800 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH10ALTC_MASK   0x400UL

Bit mask for DMA_CH10ALTC

Definition at line 799 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH10ALTC_SHIFT   10

Shift value for DMA_CH10ALTC

Definition at line 798 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH11ALTC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTC

Definition at line 805 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH11ALTC_MASK   0x800UL

Bit mask for DMA_CH11ALTC

Definition at line 804 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH11ALTC_SHIFT   11

Shift value for DMA_CH11ALTC

Definition at line 803 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH1ALTC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTC

Definition at line 755 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH1ALTC_MASK   0x2UL

Bit mask for DMA_CH1ALTC

Definition at line 754 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH1ALTC_SHIFT   1

Shift value for DMA_CH1ALTC

Definition at line 753 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH2ALTC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTC

Definition at line 760 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH2ALTC_MASK   0x4UL

Bit mask for DMA_CH2ALTC

Definition at line 759 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH2ALTC_SHIFT   2

Shift value for DMA_CH2ALTC

Definition at line 758 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH3ALTC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTC

Definition at line 765 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH3ALTC_MASK   0x8UL

Bit mask for DMA_CH3ALTC

Definition at line 764 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH3ALTC_SHIFT   3

Shift value for DMA_CH3ALTC

Definition at line 763 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH4ALTC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTC

Definition at line 770 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH4ALTC_MASK   0x10UL

Bit mask for DMA_CH4ALTC

Definition at line 769 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH4ALTC_SHIFT   4

Shift value for DMA_CH4ALTC

Definition at line 768 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH5ALTC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTC

Definition at line 775 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH5ALTC_MASK   0x20UL

Bit mask for DMA_CH5ALTC

Definition at line 774 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH5ALTC_SHIFT   5

Shift value for DMA_CH5ALTC

Definition at line 773 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH6ALTC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTC

Definition at line 780 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH6ALTC_MASK   0x40UL

Bit mask for DMA_CH6ALTC

Definition at line 779 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH6ALTC_SHIFT   6

Shift value for DMA_CH6ALTC

Definition at line 778 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH7ALTC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTC

Definition at line 785 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH7ALTC_MASK   0x80UL

Bit mask for DMA_CH7ALTC

Definition at line 784 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH7ALTC_SHIFT   7

Shift value for DMA_CH7ALTC

Definition at line 783 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH8ALTC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTC

Definition at line 790 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH8ALTC_MASK   0x100UL

Bit mask for DMA_CH8ALTC

Definition at line 789 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH8ALTC_SHIFT   8

Shift value for DMA_CH8ALTC

Definition at line 788 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH9ALTC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTC

Definition at line 795 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH9ALTC_MASK   0x200UL

Bit mask for DMA_CH9ALTC

Definition at line 794 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_CH9ALTC_SHIFT   9

Shift value for DMA_CH9ALTC

Definition at line 793 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTC_MASK   0x00000FFFUL

Mask for DMA_CHALTC

Definition at line 746 of file efm32wg_dma.h .

Referenced by DMA_Reset() .

#define _DMA_CHALTC_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for DMA_CHALTC

Definition at line 745 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH0ALTS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTS

Definition at line 686 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH0ALTS_MASK   0x1UL

Bit mask for DMA_CH0ALTS

Definition at line 685 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH0ALTS_SHIFT   0

Shift value for DMA_CH0ALTS

Definition at line 684 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH10ALTS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTS

Definition at line 736 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH10ALTS_MASK   0x400UL

Bit mask for DMA_CH10ALTS

Definition at line 735 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH10ALTS_SHIFT   10

Shift value for DMA_CH10ALTS

Definition at line 734 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH11ALTS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTS

Definition at line 741 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH11ALTS_MASK   0x800UL

Bit mask for DMA_CH11ALTS

Definition at line 740 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH11ALTS_SHIFT   11

Shift value for DMA_CH11ALTS

Definition at line 739 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH1ALTS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTS

Definition at line 691 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH1ALTS_MASK   0x2UL

Bit mask for DMA_CH1ALTS

Definition at line 690 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH1ALTS_SHIFT   1

Shift value for DMA_CH1ALTS

Definition at line 689 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH2ALTS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTS

Definition at line 696 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH2ALTS_MASK   0x4UL

Bit mask for DMA_CH2ALTS

Definition at line 695 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH2ALTS_SHIFT   2

Shift value for DMA_CH2ALTS

Definition at line 694 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH3ALTS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTS

Definition at line 701 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH3ALTS_MASK   0x8UL

Bit mask for DMA_CH3ALTS

Definition at line 700 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH3ALTS_SHIFT   3

Shift value for DMA_CH3ALTS

Definition at line 699 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH4ALTS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTS

Definition at line 706 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH4ALTS_MASK   0x10UL

Bit mask for DMA_CH4ALTS

Definition at line 705 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH4ALTS_SHIFT   4

Shift value for DMA_CH4ALTS

Definition at line 704 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH5ALTS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTS

Definition at line 711 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH5ALTS_MASK   0x20UL

Bit mask for DMA_CH5ALTS

Definition at line 710 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH5ALTS_SHIFT   5

Shift value for DMA_CH5ALTS

Definition at line 709 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH6ALTS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTS

Definition at line 716 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH6ALTS_MASK   0x40UL

Bit mask for DMA_CH6ALTS

Definition at line 715 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH6ALTS_SHIFT   6

Shift value for DMA_CH6ALTS

Definition at line 714 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH7ALTS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTS

Definition at line 721 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH7ALTS_MASK   0x80UL

Bit mask for DMA_CH7ALTS

Definition at line 720 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH7ALTS_SHIFT   7

Shift value for DMA_CH7ALTS

Definition at line 719 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH8ALTS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTS

Definition at line 726 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH8ALTS_MASK   0x100UL

Bit mask for DMA_CH8ALTS

Definition at line 725 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH8ALTS_SHIFT   8

Shift value for DMA_CH8ALTS

Definition at line 724 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH9ALTS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHALTS

Definition at line 731 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH9ALTS_MASK   0x200UL

Bit mask for DMA_CH9ALTS

Definition at line 730 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_CH9ALTS_SHIFT   9

Shift value for DMA_CH9ALTS

Definition at line 729 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_MASK   0x00000FFFUL

Mask for DMA_CHALTS

Definition at line 682 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHALTS_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for DMA_CHALTS

Definition at line 681 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH0ENC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENC

Definition at line 622 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH0ENC_MASK   0x1UL

Bit mask for DMA_CH0ENC

Definition at line 621 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH0ENC_SHIFT   0

Shift value for DMA_CH0ENC

Definition at line 620 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH10ENC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENC

Definition at line 672 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH10ENC_MASK   0x400UL

Bit mask for DMA_CH10ENC

Definition at line 671 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH10ENC_SHIFT   10

Shift value for DMA_CH10ENC

Definition at line 670 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH11ENC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENC

Definition at line 677 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH11ENC_MASK   0x800UL

Bit mask for DMA_CH11ENC

Definition at line 676 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH11ENC_SHIFT   11

Shift value for DMA_CH11ENC

Definition at line 675 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH1ENC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENC

Definition at line 627 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH1ENC_MASK   0x2UL

Bit mask for DMA_CH1ENC

Definition at line 626 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH1ENC_SHIFT   1

Shift value for DMA_CH1ENC

Definition at line 625 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH2ENC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENC

Definition at line 632 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH2ENC_MASK   0x4UL

Bit mask for DMA_CH2ENC

Definition at line 631 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH2ENC_SHIFT   2

Shift value for DMA_CH2ENC

Definition at line 630 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH3ENC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENC

Definition at line 637 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH3ENC_MASK   0x8UL

Bit mask for DMA_CH3ENC

Definition at line 636 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH3ENC_SHIFT   3

Shift value for DMA_CH3ENC

Definition at line 635 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH4ENC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENC

Definition at line 642 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH4ENC_MASK   0x10UL

Bit mask for DMA_CH4ENC

Definition at line 641 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH4ENC_SHIFT   4

Shift value for DMA_CH4ENC

Definition at line 640 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH5ENC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENC

Definition at line 647 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH5ENC_MASK   0x20UL

Bit mask for DMA_CH5ENC

Definition at line 646 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH5ENC_SHIFT   5

Shift value for DMA_CH5ENC

Definition at line 645 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH6ENC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENC

Definition at line 652 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH6ENC_MASK   0x40UL

Bit mask for DMA_CH6ENC

Definition at line 651 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH6ENC_SHIFT   6

Shift value for DMA_CH6ENC

Definition at line 650 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH7ENC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENC

Definition at line 657 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH7ENC_MASK   0x80UL

Bit mask for DMA_CH7ENC

Definition at line 656 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH7ENC_SHIFT   7

Shift value for DMA_CH7ENC

Definition at line 655 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH8ENC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENC

Definition at line 662 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH8ENC_MASK   0x100UL

Bit mask for DMA_CH8ENC

Definition at line 661 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH8ENC_SHIFT   8

Shift value for DMA_CH8ENC

Definition at line 660 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH9ENC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENC

Definition at line 667 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH9ENC_MASK   0x200UL

Bit mask for DMA_CH9ENC

Definition at line 666 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_CH9ENC_SHIFT   9

Shift value for DMA_CH9ENC

Definition at line 665 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENC_MASK   0x00000FFFUL

Mask for DMA_CHENC

Definition at line 618 of file efm32wg_dma.h .

Referenced by DMA_Reset() .

#define _DMA_CHENC_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for DMA_CHENC

Definition at line 617 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH0ENS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENS

Definition at line 558 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH0ENS_MASK   0x1UL

Bit mask for DMA_CH0ENS

Definition at line 557 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH0ENS_SHIFT   0

Shift value for DMA_CH0ENS

Definition at line 556 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH10ENS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENS

Definition at line 608 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH10ENS_MASK   0x400UL

Bit mask for DMA_CH10ENS

Definition at line 607 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH10ENS_SHIFT   10

Shift value for DMA_CH10ENS

Definition at line 606 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH11ENS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENS

Definition at line 613 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH11ENS_MASK   0x800UL

Bit mask for DMA_CH11ENS

Definition at line 612 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH11ENS_SHIFT   11

Shift value for DMA_CH11ENS

Definition at line 611 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH1ENS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENS

Definition at line 563 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH1ENS_MASK   0x2UL

Bit mask for DMA_CH1ENS

Definition at line 562 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH1ENS_SHIFT   1

Shift value for DMA_CH1ENS

Definition at line 561 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH2ENS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENS

Definition at line 568 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH2ENS_MASK   0x4UL

Bit mask for DMA_CH2ENS

Definition at line 567 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH2ENS_SHIFT   2

Shift value for DMA_CH2ENS

Definition at line 566 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH3ENS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENS

Definition at line 573 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH3ENS_MASK   0x8UL

Bit mask for DMA_CH3ENS

Definition at line 572 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH3ENS_SHIFT   3

Shift value for DMA_CH3ENS

Definition at line 571 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH4ENS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENS

Definition at line 578 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH4ENS_MASK   0x10UL

Bit mask for DMA_CH4ENS

Definition at line 577 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH4ENS_SHIFT   4

Shift value for DMA_CH4ENS

Definition at line 576 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH5ENS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENS

Definition at line 583 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH5ENS_MASK   0x20UL

Bit mask for DMA_CH5ENS

Definition at line 582 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH5ENS_SHIFT   5

Shift value for DMA_CH5ENS

Definition at line 581 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH6ENS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENS

Definition at line 588 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH6ENS_MASK   0x40UL

Bit mask for DMA_CH6ENS

Definition at line 587 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH6ENS_SHIFT   6

Shift value for DMA_CH6ENS

Definition at line 586 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH7ENS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENS

Definition at line 593 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH7ENS_MASK   0x80UL

Bit mask for DMA_CH7ENS

Definition at line 592 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH7ENS_SHIFT   7

Shift value for DMA_CH7ENS

Definition at line 591 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH8ENS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENS

Definition at line 598 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH8ENS_MASK   0x100UL

Bit mask for DMA_CH8ENS

Definition at line 597 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH8ENS_SHIFT   8

Shift value for DMA_CH8ENS

Definition at line 596 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH9ENS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHENS

Definition at line 603 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH9ENS_MASK   0x200UL

Bit mask for DMA_CH9ENS

Definition at line 602 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_CH9ENS_SHIFT   9

Shift value for DMA_CH9ENS

Definition at line 601 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_MASK   0x00000FFFUL

Mask for DMA_CHENS

Definition at line 554 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHENS_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for DMA_CHENS

Definition at line 553 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH0PRIC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIC

Definition at line 878 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH0PRIC_MASK   0x1UL

Bit mask for DMA_CH0PRIC

Definition at line 877 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH0PRIC_SHIFT   0

Shift value for DMA_CH0PRIC

Definition at line 876 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH10PRIC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIC

Definition at line 928 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH10PRIC_MASK   0x400UL

Bit mask for DMA_CH10PRIC

Definition at line 927 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH10PRIC_SHIFT   10

Shift value for DMA_CH10PRIC

Definition at line 926 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH11PRIC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIC

Definition at line 933 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH11PRIC_MASK   0x800UL

Bit mask for DMA_CH11PRIC

Definition at line 932 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH11PRIC_SHIFT   11

Shift value for DMA_CH11PRIC

Definition at line 931 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH1PRIC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIC

Definition at line 883 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH1PRIC_MASK   0x2UL

Bit mask for DMA_CH1PRIC

Definition at line 882 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH1PRIC_SHIFT   1

Shift value for DMA_CH1PRIC

Definition at line 881 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH2PRIC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIC

Definition at line 888 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH2PRIC_MASK   0x4UL

Bit mask for DMA_CH2PRIC

Definition at line 887 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH2PRIC_SHIFT   2

Shift value for DMA_CH2PRIC

Definition at line 886 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH3PRIC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIC

Definition at line 893 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH3PRIC_MASK   0x8UL

Bit mask for DMA_CH3PRIC

Definition at line 892 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH3PRIC_SHIFT   3

Shift value for DMA_CH3PRIC

Definition at line 891 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH4PRIC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIC

Definition at line 898 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH4PRIC_MASK   0x10UL

Bit mask for DMA_CH4PRIC

Definition at line 897 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH4PRIC_SHIFT   4

Shift value for DMA_CH4PRIC

Definition at line 896 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH5PRIC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIC

Definition at line 903 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH5PRIC_MASK   0x20UL

Bit mask for DMA_CH5PRIC

Definition at line 902 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH5PRIC_SHIFT   5

Shift value for DMA_CH5PRIC

Definition at line 901 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH6PRIC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIC

Definition at line 908 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH6PRIC_MASK   0x40UL

Bit mask for DMA_CH6PRIC

Definition at line 907 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH6PRIC_SHIFT   6

Shift value for DMA_CH6PRIC

Definition at line 906 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH7PRIC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIC

Definition at line 913 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH7PRIC_MASK   0x80UL

Bit mask for DMA_CH7PRIC

Definition at line 912 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH7PRIC_SHIFT   7

Shift value for DMA_CH7PRIC

Definition at line 911 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH8PRIC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIC

Definition at line 918 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH8PRIC_MASK   0x100UL

Bit mask for DMA_CH8PRIC

Definition at line 917 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH8PRIC_SHIFT   8

Shift value for DMA_CH8PRIC

Definition at line 916 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH9PRIC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIC

Definition at line 923 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH9PRIC_MASK   0x200UL

Bit mask for DMA_CH9PRIC

Definition at line 922 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_CH9PRIC_SHIFT   9

Shift value for DMA_CH9PRIC

Definition at line 921 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIC_MASK   0x00000FFFUL

Mask for DMA_CHPRIC

Definition at line 874 of file efm32wg_dma.h .

Referenced by DMA_Reset() .

#define _DMA_CHPRIC_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for DMA_CHPRIC

Definition at line 873 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH0PRIS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIS

Definition at line 814 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH0PRIS_MASK   0x1UL

Bit mask for DMA_CH0PRIS

Definition at line 813 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH0PRIS_SHIFT   0

Shift value for DMA_CH0PRIS

Definition at line 812 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH10PRIS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIS

Definition at line 864 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH10PRIS_MASK   0x400UL

Bit mask for DMA_CH10PRIS

Definition at line 863 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH10PRIS_SHIFT   10

Shift value for DMA_CH10PRIS

Definition at line 862 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH11PRIS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIS

Definition at line 869 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH11PRIS_MASK   0x800UL

Bit mask for DMA_CH11PRIS

Definition at line 868 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH11PRIS_SHIFT   11

Shift value for DMA_CH11PRIS

Definition at line 867 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH1PRIS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIS

Definition at line 819 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH1PRIS_MASK   0x2UL

Bit mask for DMA_CH1PRIS

Definition at line 818 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH1PRIS_SHIFT   1

Shift value for DMA_CH1PRIS

Definition at line 817 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH2PRIS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIS

Definition at line 824 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH2PRIS_MASK   0x4UL

Bit mask for DMA_CH2PRIS

Definition at line 823 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH2PRIS_SHIFT   2

Shift value for DMA_CH2PRIS

Definition at line 822 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH3PRIS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIS

Definition at line 829 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH3PRIS_MASK   0x8UL

Bit mask for DMA_CH3PRIS

Definition at line 828 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH3PRIS_SHIFT   3

Shift value for DMA_CH3PRIS

Definition at line 827 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH4PRIS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIS

Definition at line 834 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH4PRIS_MASK   0x10UL

Bit mask for DMA_CH4PRIS

Definition at line 833 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH4PRIS_SHIFT   4

Shift value for DMA_CH4PRIS

Definition at line 832 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH5PRIS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIS

Definition at line 839 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH5PRIS_MASK   0x20UL

Bit mask for DMA_CH5PRIS

Definition at line 838 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH5PRIS_SHIFT   5

Shift value for DMA_CH5PRIS

Definition at line 837 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH6PRIS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIS

Definition at line 844 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH6PRIS_MASK   0x40UL

Bit mask for DMA_CH6PRIS

Definition at line 843 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH6PRIS_SHIFT   6

Shift value for DMA_CH6PRIS

Definition at line 842 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH7PRIS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIS

Definition at line 849 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH7PRIS_MASK   0x80UL

Bit mask for DMA_CH7PRIS

Definition at line 848 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH7PRIS_SHIFT   7

Shift value for DMA_CH7PRIS

Definition at line 847 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH8PRIS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIS

Definition at line 854 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH8PRIS_MASK   0x100UL

Bit mask for DMA_CH8PRIS

Definition at line 853 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH8PRIS_SHIFT   8

Shift value for DMA_CH8PRIS

Definition at line 852 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH9PRIS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHPRIS

Definition at line 859 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH9PRIS_MASK   0x200UL

Bit mask for DMA_CH9PRIS

Definition at line 858 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_CH9PRIS_SHIFT   9

Shift value for DMA_CH9PRIS

Definition at line 857 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_MASK   0x00000FFFUL

Mask for DMA_CHPRIS

Definition at line 810 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHPRIS_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for DMA_CHPRIS

Definition at line 809 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH0REQMASKC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKC

Definition at line 494 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH0REQMASKC_MASK   0x1UL

Bit mask for DMA_CH0REQMASKC

Definition at line 493 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH0REQMASKC_SHIFT   0

Shift value for DMA_CH0REQMASKC

Definition at line 492 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH10REQMASKC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKC

Definition at line 544 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH10REQMASKC_MASK   0x400UL

Bit mask for DMA_CH10REQMASKC

Definition at line 543 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH10REQMASKC_SHIFT   10

Shift value for DMA_CH10REQMASKC

Definition at line 542 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH11REQMASKC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKC

Definition at line 549 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH11REQMASKC_MASK   0x800UL

Bit mask for DMA_CH11REQMASKC

Definition at line 548 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH11REQMASKC_SHIFT   11

Shift value for DMA_CH11REQMASKC

Definition at line 547 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH1REQMASKC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKC

Definition at line 499 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH1REQMASKC_MASK   0x2UL

Bit mask for DMA_CH1REQMASKC

Definition at line 498 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH1REQMASKC_SHIFT   1

Shift value for DMA_CH1REQMASKC

Definition at line 497 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH2REQMASKC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKC

Definition at line 504 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH2REQMASKC_MASK   0x4UL

Bit mask for DMA_CH2REQMASKC

Definition at line 503 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH2REQMASKC_SHIFT   2

Shift value for DMA_CH2REQMASKC

Definition at line 502 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH3REQMASKC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKC

Definition at line 509 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH3REQMASKC_MASK   0x8UL

Bit mask for DMA_CH3REQMASKC

Definition at line 508 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH3REQMASKC_SHIFT   3

Shift value for DMA_CH3REQMASKC

Definition at line 507 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH4REQMASKC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKC

Definition at line 514 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH4REQMASKC_MASK   0x10UL

Bit mask for DMA_CH4REQMASKC

Definition at line 513 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH4REQMASKC_SHIFT   4

Shift value for DMA_CH4REQMASKC

Definition at line 512 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH5REQMASKC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKC

Definition at line 519 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH5REQMASKC_MASK   0x20UL

Bit mask for DMA_CH5REQMASKC

Definition at line 518 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH5REQMASKC_SHIFT   5

Shift value for DMA_CH5REQMASKC

Definition at line 517 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH6REQMASKC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKC

Definition at line 524 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH6REQMASKC_MASK   0x40UL

Bit mask for DMA_CH6REQMASKC

Definition at line 523 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH6REQMASKC_SHIFT   6

Shift value for DMA_CH6REQMASKC

Definition at line 522 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH7REQMASKC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKC

Definition at line 529 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH7REQMASKC_MASK   0x80UL

Bit mask for DMA_CH7REQMASKC

Definition at line 528 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH7REQMASKC_SHIFT   7

Shift value for DMA_CH7REQMASKC

Definition at line 527 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH8REQMASKC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKC

Definition at line 534 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH8REQMASKC_MASK   0x100UL

Bit mask for DMA_CH8REQMASKC

Definition at line 533 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH8REQMASKC_SHIFT   8

Shift value for DMA_CH8REQMASKC

Definition at line 532 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH9REQMASKC_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKC

Definition at line 539 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH9REQMASKC_MASK   0x200UL

Bit mask for DMA_CH9REQMASKC

Definition at line 538 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_CH9REQMASKC_SHIFT   9

Shift value for DMA_CH9REQMASKC

Definition at line 537 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKC_MASK   0x00000FFFUL

Mask for DMA_CHREQMASKC

Definition at line 490 of file efm32wg_dma.h .

Referenced by DMA_Reset() .

#define _DMA_CHREQMASKC_RESETVALUE   0x00000000UL

Default value for DMA_CHREQMASKC

Definition at line 489 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH0REQMASKS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKS

Definition at line 430 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH0REQMASKS_MASK   0x1UL

Bit mask for DMA_CH0REQMASKS

Definition at line 429 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH0REQMASKS_SHIFT   0

Shift value for DMA_CH0REQMASKS

Definition at line 428 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH10REQMASKS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKS

Definition at line 480 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH10REQMASKS_MASK   0x400UL

Bit mask for DMA_CH10REQMASKS

Definition at line 479 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH10REQMASKS_SHIFT   10

Shift value for DMA_CH10REQMASKS

Definition at line 478 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH11REQMASKS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKS

Definition at line 485 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH11REQMASKS_MASK   0x800UL

Bit mask for DMA_CH11REQMASKS

Definition at line 484 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH11REQMASKS_SHIFT   11

Shift value for DMA_CH11REQMASKS

Definition at line 483 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH1REQMASKS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKS

Definition at line 435 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH1REQMASKS_MASK   0x2UL

Bit mask for DMA_CH1REQMASKS

Definition at line 434 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH1REQMASKS_SHIFT   1

Shift value for DMA_CH1REQMASKS

Definition at line 433 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH2REQMASKS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKS

Definition at line 440 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH2REQMASKS_MASK   0x4UL

Bit mask for DMA_CH2REQMASKS

Definition at line 439 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH2REQMASKS_SHIFT   2

Shift value for DMA_CH2REQMASKS

Definition at line 438 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH3REQMASKS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKS

Definition at line 445 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH3REQMASKS_MASK   0x8UL

Bit mask for DMA_CH3REQMASKS

Definition at line 444 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH3REQMASKS_SHIFT   3

Shift value for DMA_CH3REQMASKS

Definition at line 443 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH4REQMASKS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKS

Definition at line 450 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH4REQMASKS_MASK   0x10UL

Bit mask for DMA_CH4REQMASKS

Definition at line 449 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH4REQMASKS_SHIFT   4

Shift value for DMA_CH4REQMASKS

Definition at line 448 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH5REQMASKS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKS

Definition at line 455 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH5REQMASKS_MASK   0x20UL

Bit mask for DMA_CH5REQMASKS

Definition at line 454 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH5REQMASKS_SHIFT   5

Shift value for DMA_CH5REQMASKS

Definition at line 453 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH6REQMASKS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKS

Definition at line 460 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH6REQMASKS_MASK   0x40UL

Bit mask for DMA_CH6REQMASKS

Definition at line 459 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH6REQMASKS_SHIFT   6

Shift value for DMA_CH6REQMASKS

Definition at line 458 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH7REQMASKS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKS

Definition at line 465 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH7REQMASKS_MASK   0x80UL

Bit mask for DMA_CH7REQMASKS

Definition at line 464 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH7REQMASKS_SHIFT   7

Shift value for DMA_CH7REQMASKS

Definition at line 463 of file efm32wg_dma.h .

#define _DMA_CHREQMASKS_CH8REQMASKS_DEFAULT   0x00000000UL

Mode DEFAULT for DMA_CHREQMASKS

Definition at line 470 of file e